Biblia Poznańska I, 1975

List Judy

Autor:
Juda, brat Pański.
Czas:
Ok. 65 r. po Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed fałszywymi nauczycielami.
Temat:
Walka o wiarę.

Rozdział 1

1. Juda, sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakuba, do powołanych, umiłowanych w Bogu Ojcu i zachowanych dla Jezusa Chrystusa.  2. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą w pełni waszym udziałem!  3. Najdrożsi! Przejęty wielkim pragnieniem pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, odczuwałem potrzebę zachęcenia was tym listem, abyście walczyli o wiarę raz (na zawsze) przekazaną świętym!  4. Zakradli się bowiem jacyś ludzie bezbożni od dawna, o których potępieniu Pismo mówi, że zamieniają łaskę Boga naszego na wyuzdanie i zapierają się jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  5. Wam natomiast, którzyście raz wszystko poznali, pragnę przypomnieć, że Pan, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, potem wytracił tych, którzy nie mieli wiary.  6. Aniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz porzucili swoje mieszkanie, trzyma skrępowanych wiecznymi więzami w ciemnościach aż do sądu Wielkiego Dnia.  7. W podobny też sposób Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które żyły w nieczystości i oddawały się rozpuście przeciw naturze, poniosły karę wiecznego ognia i stały się (odstraszającym) przykładem.  8. Podobnie i ci fałszywi marzyciele kalają ciało, w pogardzie mają godność Pana, bluźnią aniołom.  9. Gdy archanioł Michał toczył z szatanem zacięty bój o ciało Mojżesza, nie śmiał wydać potępiającego wyroku, lecz powiedział: ʼNiech cię Pan zgromi!ʼ  10. Ci natomiast bluźnią wszystkiemu i temu, czego nie znają, a ku swej zgubie używają tych rzeczy, które pojmują w sposób przyrodzony, jak bezrozumne zwierzęta.  11. Biada im, gdy zeszli na drogę Kaina i dla pieniędzy popełnili błąd Balaama, a giną zbuntowani jak Kore.  12. Oni przynoszą wstyd agapom, biorą w nich udział bez skrępowania, pasąc samych siebie. (Są jak) chmury bezwodne, pędzone wichrami, drzewa (nawet) późną jesienią nie dające owocu, dwakroć obumarłe, wyrwane z korzeniami,  13. rozhukane bałwany morskie, pieniące się własną hańbą, błędne gwiazdy, na które czekają mroki wiekuistych ciemności!  14. O nich to prorokował Henoch, siódmy (patriarcha) po Adamie, głosząc: ʼOto nadchodzi Pan z dziesiątkami tysięcy swych świętych,  15. aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożnych za wszelkie bezbożne ich czyny, które bezbożnie popełnili, i za wszelkie słowa bezecne, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicyʼ.  16. Oni to szemrzą, narzekają na swój los, ulegając swym pożądliwościom, a usta ich wypowiadają słowa napuszone, dla korzyści schlebiające ludziom.  17. Ale wy, umiłowani, pamiętajcie o naukach głoszonych ongiś przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,  18. którzy mówili wam: ʼW czasach ostatecznych pojawiają się szydercy żyjący według swych pożądliwości jak bezbożniʼ.  19. Oni to wywołują rozłamy, ulegają zmysłom, Ducha (Bożego) nie mają.  20. Wy zaś, umiłowani, wznoście swoją budowę na waszej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym,  21. trwajcie w miłości Bożej, wyczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa (dającego) życie wieczne!  22. Jednych - chwiejnych - przekonujcie,  23. drugich ratujcie, wyrywając (ich) z ognia, innym okazujcie litość, zachowując ostrożność z lękiem i (nawet unikając zetknięcia) ze skalaną przez ciało szatą.  24. Temu zaś, który może ustrzec was od upadku i postawić nieskalanych wobec swej chwały w radości,  25. Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała i uwielbienie, moc i potęga przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org