Biblia Poznańska I, 1975

Księga Rut

Autor:
Nieznany.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1080 r. p. Chr., u schyłku okresu sędziów; (2) redakcji Księgi: po 1010 r. p. Chr. (Rt 4:7, 17, 22).
Miejsce:
(1) Akcji: Moab, Betlejem; (2) powstania Księgi: Jerozolima?
Cel:
Ukazanie panowania Boga nad biegiem ludzkich losów na przykładzie dziejów rodu Dawida.
Temat:
Boża wierność względem tych, którzy są Mu oddani.

Rozdział 1

1. W czasach Sędziów nastał głód w kraju. Wtedy to wyruszył z Betlejem Judzkiego pewien mąż z żoną i dwoma synami, by osiedlić się tymczasowo w ziemi Moab.  2. Mężowi było na imię Elimelek, żonie zaś jego Noemi, a dwom jego synom: Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego; przybyli do ziemi Moab i tam zamieszkali.  3. Umarł jednak Elimelek, mąż Noemi, a ona pozostała sama z dwoma synami.  4. Pojęli oni za żony Moabitki, z których jednej było na imię Orpa, a drugiej Rut, i mieszkali tam około dziesięciu lat.  5. Gdy również pomarli obaj: Machlon i Kilion, pozostała niewiasta [Noemi] sama, bez obu synów i bez męża.  6. Wtedy razem z synowymi zdecydowała się powrócić z ziemi Moab, gdyż doszła ją tu wieść, że Jahwe zlitował się nad ludem swoim, dając mu chleb.  7. Opuściła więc wraz z synowymi miejscowość, w której mieszkała, i udała się w drogę powrotną do Ziemi Judzkiej.  8. Wtedy rzekła Noemi obu swoim synowym: - Idźcie z powrotem, każda do domu matki swojej, i niech was Jahwe darzy miłością, podobnie jak wy darzyłyście nią waszych zmarłych [mężów] i mnie samą.  9. Niech Jahwe sprawi, by każda z was odnalazła szczęście w domu męża swego. A gdy je ucałowała, zaczęły głośno płakać  10. i mówiły jej: - Pójdziemy raczej z tobą do ludu twego.  11. Wtedy rzekła Noemi: - Wracajcie, córki moje! Po cóż miałybyście iść ze mną? Czyż mogę mieć jeszcze synów, którzy zostaliby waszymi mężami?  12. Wracajcie, córki moje, idźcie, bo jestem już zbyt stara, by ponownie wyjść za mąż. A nawet choćbym was zapewniła, że mam nadzieję jeszcze tej nocy mieć męża i urodzić synów,  13. czyż mogłybyście na nich czekać, zanim dorosną? Czy ze względu na nich miałybyście się wyrzec małżeństwa? Nie, moje córki! Jestem bardziej niż wy nieszczęśliwa, bo zwróciła się przeciw mnie ręka Jahwe.  14. I znów zaczęły głośno płakać, po czym Orpa ucałowała teściową i wróciła do swego ludu, Rut natomiast pozostała przy niej.  15. Wtedy rzekła do niej [Noemi]: - Oto wróciła twoja szwagierka do ludu swego i do bogów swoich; wróć się i ty również za jej przykładem.  16. Ale Rut odpowiedziała: - Nie przymuszaj mnie, bym cię opuściła i odeszła od ciebie: Gdziekolwiek pójdziesz ty, i ja tam pójdę, gdzie ty będziesz przebywać, tam i ja chcę zamieszkać; lud twój ludem moim. a Bóg twój Bogiem moim.  17. Gdzie ty umrzesz, tam i ja, i tam będę pochowana. Niechaj tak mi uczyni Jahwe i niechaj to silnie potwierdzi, że tylko śmierć może nas rozdzielić!  18. [Noemi] widząc, że [Rut] jest zdecydowana iść na nią, przestała nalegać.  19. Szły więc razem i przybyły do Betlejem. A gdy doszły do Betlejem, poruszenie ogarnęło całe miasto z ich powodu i mówiono: ”Czyż to jest Noemi?”  20. A ona rzekła do nich: - Nie nazywajcie mnie już Noemi, lecz nazywajcie mnie Mara, bo wielką goryczą napełnił mnie Wszechmocny.  21. Odeszłam bogata, a Jahwe sprawił, że powracam z niczym. Czemu nazywacie mnie jeszcze Noemi? Wszak Jahwe daje przeciw mnie świadectwo, a Wszechmogący zesłał mi nieszczęście!  22. Tak więc powróciła Noemi, a wraz z nią synowa jej Rut, Moabitka, która również wróciła z ziemi Moab. Przybyły zaś do Betlejem w czasie rozpoczęcia żniw jęczmiennych. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org