Biblia Poznańska I, 1975

I Księga Samuela

Autor:
Samuel, Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1122-1010 r. p. Chr., tj. od wydarzeń związanych z narodzinami Samuela do śmierci Saula; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z okresu Samuela, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w okresie formowania się monarchii w Izraelu.
Temat:
Bóg i kształtowanie się monarchii w Izraelu.

Rozdział 1

1. Był pewien mąż z Ramatajim, Cufita, z gór Efraim, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elihu, syna Tochu, syna Cufa, Efratejczyk.  2. Miał on dwie żony: jedna miała na imię Anna, druga zaś Peninna. Peninna miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna.  3. Człowiek ten co roku chodził ze swego miasta, by oddać cześć i złożyć ofiarę Jahwe Zastępów w Szilo. A kapłanami Jahwe byli tam dwaj synowie Helego - Chofni i Pinchas.  4. Tego dnia, kiedy Elkana składał ofiarę, dawał Peninnie, swej żonie, jak i wszystkim jej synom i córkom części z ofiary.  5. Annie zaś, chociaż ją miłował, dawał tylko jedną część, bo Jahwe zamknął jej żywot.  6. Rywalka zaś dokuczała jej bardzo, by ją napełnić goryczą, że Jahwe zamknął jej żywot.  7. I tak działo się z roku na rok: ilekroć Anna chodziła do świątyni Jahwe, wtedy Peninna jej dokuczała. Dlatego płakała Anna i nie jadła.  8. Rzekł więc do niej Elkana, jej mąż: - Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu twoje serce jest smutne? Czyż ja nie jestem ci milszy niż dziesięciu synów?  9. Kiedy zjedzono i wypito w Szilo, Anna wstała - Heli zaś, arcykapłan, siedział wówczas na stołku przy filarze świątyni Jahwe.  10. Ona zaś z goryczą w sercu modliła się do Jahwe rzewnie płacząc.  11. Uczyniła też ślub mówiąc: - Jahwe Zastępów, jeśli wejrzysz na nieszczęście służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o służebnicy Twojej i dasz służebnicy twojej potomka męskiego, oddam go Tobie, Jahwe, na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie tknie jego głowy.  12. Gdy Anna długo modliła się tak przed Jahwe, Heli obserwował jej usta:  13. Anna bowiem mówiła w swym sercu i tylko wargi jej się poruszały, głosu zaś nie było słychać. Heli wziął ją za pijaną  14. i rzekł do niej: - Dokądże to będziesz pijana? Wytrzeźwiej najpierw z wina!  15. Anna odpowiedziała: - Nie, panie. Jestem tylko nieszczęśliwą kobietą; wina ani sycery nie piłam, lecz otwierałam duszę swą przed Jahwe.  16. Nie bierz twej służebnicy za córkę Beliala, bo to z nadmiernego cierpienia i smutku mówiłam tak długo.  17. Odrzekł jej Heli: - Idź w pokoju! I niech Bóg Izraela udzieli ci tego, o coś Go prosiła!  18. Ona zaś rzekła: - Oby służebnica Twoja znalazła łaskę w twych oczach. Następnie poszła niewiasta swoją drogą, jadła i twarz jej nie była już [smutna].  19. Wstawszy wcześnie rano pokłonili się Jahwe i udali się w drogę powrotną, i przybyli do swego domu w Rama. Elkana obcował z Anną, swoją żoną, i wspomniał na nią Jahwe.  20. Gdy się dopełniły dni, Anna poczęła i zrodziła syna. Nadała mu imię Samuel, gdyż mówiła: ”u Jahwe go wyprosiłam”.  21. Kiedy po upływie roku jej mąż, Elkana, szedł z całym swym domem złożyć coroczną ofiarę Jahwe i spełnić ślubowanie,  22. Anna nie poszła razem z nim, lecz powiedziała swemu mężowi: - Gdy odstawię chłopca od piersi, zabiorę go i stawię przed obliczem Jahwe, by tam pozostał na zawsze.  23. Odparł jej Elkana, mąż jej: - Czyń, co ci się zdaje dobre; pozostań, aż go odstawisz. Oby tylko Jahwe wypełnił swoje słowo! Pozostała więc niewiasta [w domu] i karmiła swego syna aż do odstawienia go od piersi.  24. A gdy go odstawiła, wzięła go ze sobą, a razem z nim wzięła trzyletniego cielca, efę mąki i bukłak wina i poszła do świątyni Jahwe w Szilo. Chłopiec zaś był z nimi.  25. Ofiarowali cielca i potem zaprowadzili chłopca do Helego.  26. [Anna rzekła]: - Proszę, panie mój! Na życie twej duszy, panie - oto ja jestem tą kobietą, która stała tu opodal ciebie i modliła się do Jahwe.  27. O tego chłopca modliłam się i Jahwe spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam.  28. Teraz ja go ofiaruję: na wszystkie dni życia niech będzie ofiarowany Jahwe! Potem pokłonili się tam przed Jahwe! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Wydanie I, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.3, Nowy Testament / w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1975.
Prawo autorskie © 1975, Księgarnia Św. Wojciecha. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1975 by Księgarnia Św. Wojciecha. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org