Nowy Testament Słowo Życia, 2016

Ewangelia Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i prawdach zapewniających zbawienie.
Temat:
Jezus Chrystus, Zbawca świata, ostatecznym objawieniem Boga.

Rozdział 1

Słowo stało się ciałem

1. Na początku było Słowo. Było ono u Boga i było Bogiem.  2. Od samego początku było razem z Bogiem.  3. Ono powołało wszystko do istnienia. I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego.  4. W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.  5. To Światło świeci w ciemnościach, a mrok nie był w stanie Go pochłonąć.  6. Bóg posłał swojego człowieka, imieniem Jan,  7. aby powiedział ludziom o prawdziwym Świetle i aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.  8. Sam Jan nie był Światłem, lecz miał o Nim opowiedzieć.  9. I nadeszło prawdziwe Światło, które oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat.  10. Pojawiło się na świecie, który dzięki Niemu powstał, ale świat Go nie rozpoznał.  11. Przyszło do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli.  12. Tym jednak, którzy Je przyjęli, i uwierzyli Mu dało prawo stać się dziećmi Bożymi,  13. które narodziły się nie fizycznie —w wyniku namiętności czy ludzkich planów—ale z Boga.  14. Słowo stało się ciałem i jako człowiek zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy więc Jego chwałę—chwałę, jaką Ojciec obdarzył swojego jedynego Syna, pełnego łaski i prawdy. 
Jan Chrzciciel
15. Jan Chrzciciel powiedział o Nim, wołając do zebranych wokół niego ludzi: —To właśnie o Nim mówiłem: „Nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”.  16. Z Jego bogactwa wszyscy otrzymaliśmy wiele łask.  17. Mojżesz dał nam Prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nadeszła łaska i prawda.  18. Boga nikt nigdy nie widział, a pokazał Go nam Jedyny Syn—Bóg, który stanowi jedno z Ojcem.  19. Żydowscy przywódcy z Jerozolimy wysłali do Jana Chrzciciela kapłanów i ich pomocników z pytaniem: —Kim właściwie jesteś?  20. Wtedy on jednoznacznie i dobitnie odpowiedział: —Nie jestem Mesjaszem!  21. —No to kim? Eliaszem?—pytali. —Nie. —To może prorokiem? —Też nie—odpowiedział Jan.  22. —Kim więc jesteś? Co mamy powiedzieć tym, którzy nas wysłali? Co możesz o sobie powiedzieć?—dopytywali go.  23. —Jak powiedział prorok Izajasz: „Jestem głosem wołającego na pustyni: Przygotujcie Panu drogę!”—odrzekł Jan.  24. Niektórzy wysłannicy, należący do ugrupowania faryzeuszy,  25. zapytali go: —Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?  26[26-27] —Ja zanurzam tylko w wodzie—odparł Jan. —Lecz niebawem nadejdzie ktoś, kto już jest wśród was, ale na razie nie dał się wam poznać. Ja nie jestem nawet godzien zdjąć Mu butów!  27.   28. Miało to miejsce po drugiej stronie Jordanu, w Betanii, gdzie Jan udzielał ludziom chrztu. 
Jezus ofiarnym Barankiem Bożym
29. Następnego dnia Jan ujrzał nadchodzącego Jezusa i rzekł: —Oto Baranek, którego Bóg złoży w ofierze, aby usunąć grzech świata!  30. To Jego miałem na myśli mówiąc, że „nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”.  31. Nie wiedziałem, że to On, ale po to właśnie przyszedłem i zacząłem chrzcić ludzi, aby ogłosić Izraelowi Jego nadejście.  32. Jan kontynuował: —Widziałem Ducha, który zstąpił na Niego z nieba jak gołąb.  33. Nie wiedziałem, że to On, ale Bóg, który mnie posłał, abym zanurzał ludzi w wodzie, powiedział: „Ten, na którego zstąpi Duch i spocznie na Nim, będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym”.  34. Widziałem to i dlatego oświadczam, że On jest Synem Boga! 
Pierwsi uczniowie Jezusa
35. Następnego dnia Jan stał z dwoma uczniami.  36. Gdy zobaczył idącego Jezusa, powiedział: —Oto Baranek, którego Bóg złoży w ofierze!  37. Obaj uczniowie usłyszeli to i poszli za Jezusem.  38. On obejrzał się i widząc, że za Nim idą, zapytał: —Czego szukacie? —Rabbi! (to znaczy: „Nauczycielu!”). Gdzie się zatrzymałeś na nocleg?—zapytali.  39. —Chodźcie i zobaczcie—odpowiedział Jezus. Poszli więc z Nim, a ponieważ było już około czwartej po południu, zostali u Niego do końca dnia.  40. Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona Piotra.  41. Odszukał on później Szymona i powiedział: —Znaleźliśmy Mesjasza! (to znaczy: „Chrystusa”).  42. I zaprowadził go do Jezusa, a On spojrzał na niego i rzekł: —Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ale od teraz będziesz się nazywał Kefas (to znaczy: „Piotr”—„skała”). 
Jezus powołuje Filipa i Natanaela
43. Następnego dnia Jezus postanowił pójść do Galilei. Po drodze spotkał Filipa i rzekł do niego: —Chodź ze Mną.  44. Filip pochodził z Betsaidy, rodzinnego miasteczka Andrzeja i Piotra.  45. Spotkał on później Natanaela i powiedział mu: —Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy! To Jezus, syn Józefa z Nazaretu!  46. —Z Nazaretu?!—zdziwił się Natanael. —Czy stamtąd może pochodzić coś dobrego? —Sam się przekonaj!—odrzekł Filip.  47. Gdy zbliżali się do Jezusa, On zobaczył Natanaela i powiedział: —Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.  48. —Skąd mnie znasz?—zdumiał się Natanael. —Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim spotkał cię Filip—odrzekł Jezus.  49. —Nauczycielu! Jesteś Synem Boga! Jesteś Królem Izraela!  50. —Wierzysz w to, ponieważ powiedziałem, że widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym?—odparł Jezus. —Ujrzysz jeszcze więcej!  51. Zapewniam was: Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Mnie, Syna Człowieczego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Living New Testament (Słowo Życia)
Słowo Życia, Parafaza Nowego Testamentu we współczesnymjęzyku polskim
Copyright © 1991, 2005, 2016 by Biblica, Inc.®
Polish - Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org