Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Przysłów

Autor:
Salomon, Agur, Lemuel, redaktorzy Hiskiasza i inni, nienazwani.
Czas:
(1) Powstawania zbioru: 970-686 r. p. Chr. (między panowaniem Salomona a Hiskiasza); (2) późniejszego wkładu, w tym redakcyjnego: trudny do ustalenia.
Miejsce:
Jerozolima.
Cel:
Podanie młodym ludziom zasad samodzielnego życia.
Temat:
Bojaźń JAHWE jest pierwszą zasadą mądrości.

Rozdział 1

1. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela.  2. Zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu,  3. dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości,  4. dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych — poznania i rozwagi.  5. Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa wskazówek,  6. by dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców oraz ich zagadki. 
Podstawa mądrości
7. Bojaźń JAHWE jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. 
Przestroga przed uleganiem złym wpływom
8. Słuchaj, mój synu, pouczeń swego ojca i nie porzucaj nauk swojej matki.  9. One ozdobią ci głowę niczym wieniec, a na twojej szyi będą jak naszyjnik!  10. Gdyby, mój synu, chcieli cię zwabić grzesznicy, nie daj się nabrać ich namowom!  11. Gdyby kusili: Urządźmy razem napad! Bez żadnych przyczyn zaskoczmy niewinnych!  12. Wchłońmy ich żywcem niczym świat umarłych, wchłońmy w całości jak schodzących do grobu.  13. Nagrabimy sobie wszelkich kosztowności, napełnimy łupem nasze domy —  14. weź swój los i rzuć go wraz z naszymi, jedna kiesa niech połączy nas wszystkich!  15. Nie idź, mój synu, w drogę razem z nimi, trzymaj się z dala od ich ścieżki!  16. Gdyż ich nogi biegną ku nieszczęściu, śpieszą oni, aby rozlać czyjąś krew.  17. Próżno jednak, na przynętę, posypano ziarnem sieci, gdy patrzyły na to skrzydlate stworzenia!  18. Oni bowiem czyhają, lecz na krew swoją własną, zasadzają się na swoje własne dusze.  19. Ścieżki żądnych niegodziwego zysku tak się kończą: Pozbawia on życia znęconych nim chciwców. 
Otwarte zaproszenie mądrości
20. Mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach,  21. woła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach:  22. Jak długo, prości, chcecie kochać prostactwo, wy, prześmiewcy, pochwalać szyderstwo, wy zaś, nierozumni, nienawidzić poznania?  23. Zawróćcie, kiedy was ostrzegam! Przemawiam bowiem do was z głębi serca i obwieszczam wam moje słowa!  24. Lecz ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał,  25. przeciwnie — porzuciliście wszystkie moje rady, nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia,  26. dlatego i ja śmiać się będę z waszej klęski, wyszydzę, gdy ogarnie was strach,  27. gdy zagłada dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie.  28. Wtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem, poszukiwać — ale mnie nie znajdą.  29. Odrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń JAHWE.  30. Nie pragnęli słuchać mojej rady, pogardzili każdym ostrzeżeniem.  31. Dlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami.  32. Bo odstępstwo prostych ich zabija, a beztroska głupców jest ich zgubą.  33. Kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org