Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Izajasza

Autor:
Izajasz.
Czas:
Ok. 745-686 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Judy.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu, wezwanie do ich korekty, zapowiedź nadchodzącego upadku, kary i przyszłego powodzenia.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.

Rozdział 1

Wstęp
1. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza, królów judzkich. 
Skarga na zepsute dzieci
2. Słuchajcie, niebiosa, i wsłuchaj się, ziemio, ponieważ JAHWE przemówił: Synów wychowałem i wprowadziłem w dorosłość, lecz oni Mi się zbuntowali.  3. Bydlę zna swojego właściciela, a osioł żłób swoich panów, Izrael natomiast Mnie nie zna, mój lud Mnie nie rozpoznaje.  4. Biada grzesznemu narodowi, ludowi obciążonemu winą, potomstwu popełniającemu zło, synom winnym zniszczenia! Opuścili JAHWE, wzgardzili Świętym Izraela i odwrócili się!  5. W co jeszcze was bić, skoro mnożycie odstępstwa? Cała głowa choruje i całe serce omdlałe.  6. Od stopy po głowę nic na nim zdrowego — guzy, sińce i świeże rany, nie opatrzone, nie przewiązane ani nie zmiękczone oliwą.  7. Wasza ziemia pustkowiem, wasze miasta spalone ogniem. Wasze pola? Na waszych oczach objadają je obcy! Spustoszenie jak po ich podboju!  8. I pozostała córka Syjonu jak szałas w winnicy, jak budka na polu ogórkowym, jak miasto oblężone.  9. Gdyby JAHWE Zastępów nie pozostawił nam tych, co przetrwali, bylibyśmy niemal jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę. 
Marność pustej religijności i wezwanie do posłuszeństwa
10. Słuchajcie Słowa JAHWE, wy, książęta Sodomy, wsłuchaj się w Prawo naszego Boga, ty, ludu Gomory!  11. Co mi po mnóstwie waszych ofiar? — mówi JAHWE. Mam już dosyć całopaleń baranów i tłuszczu tucznych zwierząt; nie pragnę już krwi cielców i jagniąt, i kozłów.  12. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede Mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców?  13. Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie? To dla Mnie obrzydliwość. Nów i szabat, i zwoływanie zebrań — nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń!  14. Waszych nowiów i waszych świąt nienawidzi moja dusza. Stały się mym ciężarem, zmęczyłem się ich znoszeniem!  15. A gdy wyciągacie wasze ręce, zasłaniam przed wami oczy; choćbyście pomnożyli modlitwy, nie będę słuchał! Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu.  16. Obmyjcie się! Oczyśćcie się! Usuńcie sprzed mych oczu wasze złe uczynki! Przestańcie czynić źle!  17. Uczcie się czynić dobrze! Stosujcie prawo, brońcie skrzywdzonych, rzetelnie sądźcie sierotę, wstawiajcie się za wdową!  18. Chodźcie, rozpatrzmy to razem — mówi PAN! Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg; choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna.  19. Jeśli zechcecie być Mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej ziemi,  20. lecz jeśli to zlekceważycie i zatniecie się w uporze, pochłonie was miecz, bo usta JAHWE tak nakazały! 
Skarga na zepsute miasto oraz jego kres
21. Jaką nierządnicą stało się to miasto niegdyś wierne, pełne praworządności! Mieszkała w nim sprawiedliwość, a teraz — mordercy!  22. Twoje srebro to zwykły żużel, twój trunek zmieszany z wodą.  23. Twoi książęta to buntownicy, wspólnicy złodziei. Każdy z nich łasy na łapówki i goni za prezentami. Sierot nie sądzą rzetelnie, a sprawa wdów? Nie dochodzi do nich!  24. Dlatego Pan, JAHWE Zastępów, Mocarz Izraela, oświadcza: Biada! Uwolnię się od mych nieprzyjaciół i pomszczę się na mych wrogach!  25. Zwrócę przeciw tobie moją rękę, wytopię jak potażem twój żużel, usunę wszystkie twe domieszki  26. i przywrócę ci twych sędziów jak niegdyś, twych radców tak, jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości oraz miastem wiernym.  27. Syjon zostanie odkupiony przez sąd i przez sprawiedliwość ci, którzy się na nim nawrócą.  28. A buntownikom? Zagłada! I grzesznikom wraz z nimi. Porzucający JAHWE poginą!  29. Tak, wstyd przyniosą wam dęby, którymi się tak cieszycie, upodlą was wasze gaje, które sobie wybraliście,  30. bo będziecie jak dąb bez listowia, jak ogród, w którym nie ma wody.  31. I siłacz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą, i spłoną obaj razem — zabraknie gaszącego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org