Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.

Rozdział 1

Tytuł, autor i czasy
1. Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, należącego do rodu kapłańskiego z Anatot, w ziemi Beniamina.  2. JAHWE skierował do niego swoje Słowo za czasów Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Było to w trzynastym roku jego panowania.  3. Następnie kierował do niego swoje Słowo za czasów Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy, i aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia ludności Jerozolimy do niewoli w piątym miesiącu tego roku. 
Powołanie
4. JAHWE skierował do mnie Słowo tej treści:  5. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów.  6. Ach, Wszechmocny JAHWE — odpowiedziałem — ja nie potrafię przemawiać, jestem jeszcze za młody.  7. Wtedy JAHWE powiedział: Nie mów: Jestem jeszcze za młody. Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz, i wszystko, co ci rozkażę, przekażesz.  8. Nie bój się ich! Ja jestem z tobą, będę cię ratował! — oświadcza JAHWE.  9. Następnie wyciągnął JAHWE rękę i dotknął moich ust. I powiedział JAHWE do mnie: Oto wkładam moje słowa w twoje usta.  10. Spójrz! Powierzam ci dziś władzę nad narodami i nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, niszczyć i przewracać, budować oraz sadzić. 
Gałązka migdałowca
11. I skierował JAHWE do mnie Słowo tej treści: Co widzisz, Jeremiaszu? Widzę gałązkę migdałowca — odpowiedziałem.  12. A JAHWE na to: Dobrze widzisz, gdyż Ja czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić. 
Kipiący kocioł nieszczęścia
13. I powtórnie skierował JAHWE do mnie Słowo tej treści: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę kocioł, bucha parą i nachyla się ku nam od północy.  14. Tak — potwierdził JAHWE — od północy wylewa się nieszczęście na wszystkich mieszkańców tej ziemi.  15. Bo oto Ja przywołam wszystkie plemiona królestw północnych — oświadcza JAHWE — i przyjdą, każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, naprzeciw wszystkich jej murów dookoła i naprzeciw wszystkich miast judzkich.  16. Wtedy wydam na mieszkańców me wyroki za ich złe postępowanie, za to, że Mnie opuścili, a kadzili obcym bóstwom i kłaniali się dziełu swoich rąk. 
Obietnica ochrony
17. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i przemów do nich. Przekaż im wszystko to, co Ja ci nakazuję, nie obawiaj się ich, abym nie napełnił cię lękiem przed nimi!  18. Oto Ja ustanawiam cię dziś dla warownego miasta żelaznym słupem i murem ze spiżu — przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, jej książętom, jej kapłanom i jej ludowi.  19. Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą — oświadcza JAHWE — aby cię ratować. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org