Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Liczb

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr. (tj. wędrówka po pustyni); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek narodu wybranego.
Cel:
Ukazanie dziejów kształtowania się Izraela jako wspólnoty teokratycznej.
Temat:
Bóg gwarantem rozwoju narodu.

Rozdział 1

Spis ludności na Synaju
1. JAHWE przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w namiocie spotkania, w pierwszym dniu drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu Izraela z Egiptu. Powiedział:  2. Zróbcie imienny spis wszystkich mężczyzn, jednego po drugim, z całego zgromadzenia synów Izraela według ich rodzin i rodów,  3. od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich w Izraelu zdolnych do służby wojskowej. Dokonajcie tego przeglądu według ich zastępów, ty i Aaron,  4. lecz niech wam przy tym towarzyszy po jednym przedstawicielu z każdego plemienia i niech nim będzie naczelnik rodu swego ojca.  5. A oto imiona przedstawicieli, którzy mają przy was stanąć: z Rubena Elisur, syn Szedeura;  6. z Symeona Szelumiel, syn Suriszadaja;  7. z Judy Nachszon, syn Aminadaba;  8. z Issachara Netanel, syn Suara,  9. i z Zebulona Eliab, syn Chelona.  10. Co do synów Józefa: z Efraima Eliszama, syn Amichuda, i z Manassesa Gamliel, syn Pedasura.  11. Dalej, z Beniamina Abidan, syn Gidoniego;  12. z Dana Achiezer, syn Amiszadaja;  13. z Aszera Pagiel, syn Okrana;  14. z Gada Eliasaf, syn Deuela;  15. z Naftalego Achira, syn Enana.  16. Ludzie ci bowiem zostali powołani przez zgromadzenie na książąt plemion swoich ojców, są oni dowódcami tysięcy Izraela.  17. Mojżesz i Aaron wzięli zatem tych imiennie wyznaczonych ludzi,  18. a całe zgromadzenie zebrało się w pierwszym dniu drugiego miesiąca i dokonano spisu wszystkich po kolei zgodnie z ich pochodzeniem, według rodzin i rodów. W liczbie spisanych ujęto imiona mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż,  19. tak jak JAHWE polecił Mojżeszowi, który dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj.  20. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  21. było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.  22. Synów Symeona, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  23. było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.  24. Synów Gada, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  25. było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.  26. Synów Judy, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  27. było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.  28. Synów Issachara, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  29. było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.  30. Synów Zebulona, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  31. było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.  32. Synów Józefa, to jest synów Efraima, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  33. było czterdzieści tysięcy pięciuset.  34. Synów Manassesa, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  35. było trzydzieści dwa tysiące dwustu.  36. Synów Beniamina, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  37. było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.  38. Synów Dana, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  39. było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.  40. Synów Aszera, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  41. było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.  42. Synów Naftalego, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej,  43. było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.  44. Tylu było spisanych przez Mojżesza i Aarona oraz dwunastu książąt Izraela, po jednym z każdego rodu.  45. Wszystkich Izraelitów, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,  46. było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.  47. Lewici jednak, według swoich rodowodów, nie zostali ujęci wraz z nimi w spisie. 
Wyodrębnienie Lewitów
48. JAHWE przemówił do Mojżesza tymi słowy:  49. Plemienia Lewiego nie spisuj! Ich naczelników nie dodawaj do synów Izraela.  50. Ustanów ich nad przybytkiem Świadectwa, nad wszystkimi jego sprzętami i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty. Oni będą go obsługiwać i mieszkać dookoła przybytku.  51. Gdy trzeba będzie wyruszyć w drogę i przybytek trzeba będzie przenieść, Lewici go będą składać. Oni też, na czas obozowania, będą go rozstawiać. Jeśli ktoś obcy zbliży się do niego, będzie musiał ponieść śmierć.  52. Synowie Izraela będą obozowali w wyznaczonych im częściach obozu, każdy przy swoim sztandarze, w obrębie swojego zastępu,  53. Lewici natomiast będą obozowali wokół przybytku Świadectwa i — aby nie spadł gniew na zgromadzenie synów Izraela — będą pełnić przy nim straż.  54. Izraelici postąpili we wszystkim dokładnie tak, jak JAHWE polecił Mojżeszowi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org