Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Micheasza

Autor:
Micheasz.
Czas:
Ok. 740-715 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź sądu, a następnie przebaczenia.
Temat:
Odnowa, do której droga wiedzie przez klęskę.

Rozdział 1

Zapowiedź sądu nad Izraelem i Judą
1. Słowo, które JAHWE skierował do Micheasza Moreszyty w dniach Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów Judy; to, co pokazał mu On odnośnie do Samarii i Jerozolimy.  2. Słuchajcie, wszystkie ludy! Zastanów się, ziemio, wraz z tym, co ją napełnia! Niech Wszechmocny JAHWE będzie świadkiem, Pan ze swojego świętego przybytku!  3. Bo oto JAHWE wychodzi ze swojego miejsca, zstąpi i podepcze wyniosłości ziemi.  4. I stopnieją pod Nim góry, doliny rozpadną się jak wosk pod wpływem ognia, spłyną jak wody cieknące po zboczu.  5. Z powodu przestępstwa Jakuba to wszystko i z powodu grzechów domu Izraela. Co jest przestępstwem Jakuba? Czy nie Samaria? Czym wyniosłości Judy? Czy nie Jerozolima?  6. Z Samarii zrobię rumowisko na polu, miejsce pod winnicę, w wąwóz powrzucam jej kamienie i jej fundamenty odsłonię.  7. I wszystkie jej bożyszcza będą rozbite, wszystkie jej zyski spalone ogniem, z wszystkich jej bóstw zrobię odpadki, ponieważ z nierządu je uzbierała i w zysk z nierządu się zmienią.  8. Dlatego będę jęczał i zawodził, chodził boso i nago, zaskowyczę niczym szakale, będę łkał jak córki strusicy.  9. Gdyż nieuleczalna jest jej rana, dotarła aż do Judy, dotknęła nawet bramy mego ludu — Jerozolimy.  10. W Mieście Radości nie rozgłaszajcie! Wcale tam nie płaczcie! W Domu Prochu posypcie się prochem!  11. Niech spotka cię to, mieszkanko Piękna, że pójdziesz w nagości i wstydzie! Mieszkanka Ujścia nie ujdzie! W Bliskich Domach zapłaczą, bo skończy się ich bliskość!  12. Na dobre osłabnie mieszkanka Goryczy, bo nieszczęście od JAHWE dotknie bram Jerozolimy.  13. Zaprzęgaj do rydwanu, mieszkanko Ucieczki! Jesteś początkiem grzechu dla córki Syjonu! Tak! U ciebie znaleziono przestępstwa Izraela.  14. Dlatego wręczysz Radosnym Zaręczynom prezent na rozstanie! A domy Złudnych Źródeł zawiodą królów Izraela.  15. Na ciebie, mieszkanko Dziedzictwa, sprowadzę zdobywcę dziedzictwa! Aż do Słuszności dotrze Chwała Izraela.  16. Zgól się i ostrzyż z powodu synów swej rozkoszy, swoją łysinę powiększ jak u sępa, gdyż ich od ciebie uprowadzą! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org