Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Sofoniasza

Autor:
Sofoniasz.
Czas:
Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
Miejsce:
Judea.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
Temat:
Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.

Rozdział 1

Wstęp
1. Słowo, które JAHWE skierował do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Hiskiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla Judy. 
Przyszły sąd nad Judą
2. Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko, i na pewno — oświadcza JAHWE.  3. Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę spod nieba ptactwo, wymiotę ryby morskie, ruiny i bezbożnych — wytępię z tej ziemi człowieka — oświadcza JAHWE.  4. Wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytępię z tego miejsca to, co zostało z kultu Baala, imiona jego gorliwców razem z kapłanami,  5. i tych, co zastępom nieba na dachach biją pokłony, i tych, którzy tak się kłaniając, przysięgają na JAHWE, a jednocześnie czynią to — na Milkoma;  6. i tych, co przestają podążać za JAHWE, nie szukają JAHWE ani o Niego nie pytają.  7. Milczcie przed obliczem Wszechmocnego JAHWE, gdyż bliski jest dzień PANA! Tak! JAHWE przygotował ofiarę, poświęcił także swoich gości.  8. I przyjdzie dzień tej ofiary JAHWE, ukarzę książąt i synów królewskich, i wszystkich, którzy przywdziewają cudzoziemskie stroje!  9. Ukarzę w tym dniu wszystkich przeskakujących przez próg, napełniających dom swoich panów gwałtem i oszustwem.  10. W tym dniu — oświadcza JAHWE — wzniesie się krzyk rozpaczy od strony Bramy Rybnej i lament od strony Drugiej [Dzielnicy]. Ogromny wyłom w murach zrobią od strony pagórków.  11. Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza! Zniszczeni są wszyscy handlarze, wytępieni wszyscy odważający srebro!  12. Gdy przyjdzie ten czas, przeszukam Jerozolimę przy świetle lamp i ukarzę siedzących drętwo nad resztkami wina, myślących w swoim sercu: Nie uczyni JAHWE nic dobrego, ale także nic złego.  13. Ich mienie stanie się łupem, a ich domy ruiną; wybudują je, lecz w nich nie zamieszkają, zasadzą winnice, lecz nie napiją się wina.  14. Bliski jest wielki dzień JAHWE — bliski i rychło nastąpi! Odgłos dnia JAHWE jest straszny! Najśmielsi będą w nim wołać o ratunek.  15. Dniem gniewu ten dzień, dniem troski i ucisku, dniem zniszczenia i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmur i gęstych ciemności,  16. dniem trąby i okrzyków wojny przeciw miastom niedostępnym i przeciw basztom wyniosłym.  17. I udręczę człowieka, będą chodzić jak niewidomi, gdyż zgrzeszyli przeciwko JAHWE. Ich krew będzie rozbryzgana jak proch, ich wnętrzności rozrzucone jak odchody.  18. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich uchronić w dniu gniewu PANA! Ogień Jego żarliwości pochłonie całą ziemię! O, jak przerażającą zagładę sprawi On wszystkim jej mieszkańcom! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org