Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Aggeusza

Autor:
Aggeusz oraz redaktor jego proroctw.
Czas:
29 sierpnia — 18 grudnia 520 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Wezwanie do odbudowy świątyni.
Temat:
Postawienie spraw Bożych na pierwszym miejscu to warunek powodzenia.

Rozdział 1

Wstęp
1. W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, JAHWE, za pośrednictwem proroka Aggeusza, skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, Słowo tej treści: 
Wezwanie do odbudowy świątyni
2. Tak mówi JAHWE Zastępów: Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom JAHWE.  3. W związku z tym JAHWE, za pośrednictwem proroka Aggeusza, przekazuje takie Słowo:  4. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach?  5. Otóż teraz tak mówi JAHWE Zastępów: Rozważcie, jak wam się powodzi.  6. Siejecie wiele — zbieracie mało. Jecie, ale nie do syta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka.  7. Tak mówi JAHWE Zastępów: Zastanówcie się nad swoim postępowaniem!  8. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony — mówi PAN!  9. [Bo zauważcie:] Liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu — i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? — oświadcza JAHWE Zastępów. Z powodu mojego domu! Bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom!  10. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon.  11. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę, i na wszystko, co wydaje ziemia; na ludzi i na bydło — i na wszelki trud rąk.  12. Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, i cała reszta ludu wysłuchali głosu JAHWE, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Aggeusza, jako tego, którego posłał JAHWE, ich Bóg. I lud przeląkł się JAHWE.  13. A Aggeusz, posłaniec JAHWE, przekazał ludowi takie poselstwo JAHWE: Ja jestem z wami — oświadcza JAHWE.  14. Wówczas JAHWE pobudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, JAHWE Zastępów.  15. Stało się to w dwudziestym czwartym dniu szóstego miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org