Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Zachariasza

Autor:
Zachariasz.
Czas:
520-518 r. p. Chr.; rozdziały 9-14 – w okresie późniejszym.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Podniesienie na duchu narodu odbudowującego swój kraj po okresie niewoli.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.

Rozdział 1

Wstęp
1. W ósmym miesiącu, w drugim roku panowania Dariusza, JAHWE skierował do Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo, proroka, Słowo tej treści: 
Przypomnienie o skutkach grzechu
2. JAHWE bardzo rozgniewał się na waszych ojców.  3. Powiedz im jednak: Tak mówi JAHWE Zastępów: Zwróćcie się ku Mnie — oświadcza JAHWE Zastępów — a Ja zwrócę się ku wam — mówi JAHWE Zastępów.  4. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, których wzywali dawni prorocy: Tak mówi JAHWE Zastępów: Zawróćcie ze swoich złych dróg! Porzućcie swoje złe czyny! — a oni nie słuchali ani się Mną nie przejęli — oświadcza JAHWE.  5. Gdzie są wasi ojcowie? A prorocy — czy żyją wiecznie?  6. Doprawdy, czy moje słowa i moje ustawy, które zlecałem moim sługom, prorokom, nie dopadły waszych ojców? W końcu opamiętali się i przyznali: Jak postanowił z nami postąpić JAHWE Zastępów, to jest stosownie do naszego postępowania i odpowiednio do naszych czynów, tak też z nami postąpił. 
Widzenia Zachariasza
7. W dwudziestym czwartym dniu jedenastego miesiąca — to jest miesiąca Szebat — w drugim roku panowania Dariusza JAHWE skierował do Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo, proroka, Słowo tej treści: 
Widzenie pierwsze: Drużyna na koniach
8. Oto, co zobaczyłem nocą: jakiś mężczyzna siedział na czerwonym koniu stojącym wśród mirtów w dolinie. Za nim stały konie czerwone, kasztanowe i białe.  9. Panie, proszę, co one oznaczają? — zapytałem. A anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział: Zaraz wyjaśnię ci ich znaczenie.  10. Wtedy odezwał się mężczyzna, który stał wśród mirtów: To są ci, których JAHWE wysłał na obchód ziemi.  11. Oni zaś zwrócili się do anioła JAHWE, który również stał wśród mirtów: Obeszliśmy ziemię. Jest ona zasiedlona i panuje w niej spokój.  12. Wówczas anioł JAHWE powiedział: JAHWE Zastępów, proszę, kiedy zlitujesz się nad Jerozolimą i nad miastami Judei? Twój gniew trwa już siedemdziesiąt lat!  13. W odpowiedzi JAHWE skierował do anioła, który rozmawiał ze mną, miłe i pocieszające słowa. 
Zapowiedź odbudowy świątyni
14. Anioł zaś, który rozmawiał ze mną, zwrócił się do mnie tak: Przemów głośno: Tak mówi JAHWE Zastępów: Zapłonąłem wielką żarliwością względem Jerozolimy i względem Syjonu.  15. Jednocześnie ogarnął Mnie wielki gniew na pewne siebie narody, które — gdy Ja gniewałem się nieco — spotęgowały zło.  16. Dlatego tak mówi JAHWE: Okażę Jerozolimie miłosierdzie. Mój dom będzie w niej odbudowany — oświadcza JAHWE Zastępów. Do pomiarów rozciągną nad Jerozolimą sznur.  17. I przemów również: Tak mówi JAHWE Zastępów: Moje miasta będą jeszcze opływać w dobra. Jeszcze zmiłuje się JAHWE nad Syjonem i jeszcze wybierze Jerozolimę. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org