Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018

Księga Malachiasza

Autor:
Malachiasz.
Czas:
Ok. 450 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
Temat:
Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.

Rozdział 1

Wstęp i przypomnienie o wybraniu
1. Wyrok. Słowo JAHWE do Izraela za pośrednictwem Malachiasza:  2. Pokochałem was — mówi JAHWE. A wy pytacie: Co ma o tym świadczyć? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? — oświadcza JAHWE. Jednak Jakuba ukochałem,  3. a Ezawa odsunąłem i wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo wydałem szakalom pustyni.  4. I choćby Edom powiedział: Jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znów odbudujemy ruiny, to tak mówi JAHWE Zastępów: Oni odbudują, a Ja zburzę. I nazwą ich krainą niegodziwości, ludem, na którym gniew JAHWE ciąży na zawsze.  5. Na własne oczy zobaczycie i sami przyznacie: Wielki jest JAHWE nawet poza granicą Izraela. 
Obnażenie braku czci dla JAHWE
6. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli Ja jestem Ojcem, to gdzie jest dla Mnie cześć? I jeśli Ja jestem Panem, to gdzie lęk przede Mną? JAHWE Zastępów mówi to do was, kapłani, lekceważący me imię! Pytacie jednak: Przez co lekceważymy Twe imię?  7. Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty! Pytacie: Czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem: Stół JAHWE to rzecz mało ważna!  8. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe — czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore — czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi! Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali! — mówi JAHWE Zastępów.  9. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami! Od was to zależy, czy nam okaże przychylność — mówi JAHWE Zastępów.  10. O, gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo! Nie potrafię się wami cieszyć — mówi JAHWE Zastępów — i nie jest Mi miła ofiara z waszych rąk.  11. Gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów i na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta — bo wielkie jest moje imię wśród narodów — mówi JAHWE Zastępów.  12. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany, nie musi być najlepszy.  13. Mówicie też: Ależ to mozół! I prychacie przy tym z pogardą — mówi JAHWE Zastępów. — Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore — i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki? — mówi JAHWE.  14. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne! Gdyż Ja jestem wielkim Królem — mówi JAHWE Zastępów — a moje imię budzi lęk wśród narodów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Polish Bible 2018 – Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018 Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej
Polish — Polski

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org