Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

1. I stało się kiedy skończył Jezus zarządzając dwunastoma uczniami Jego przeszedł stamtąd nauczać i głosić w miastach ich  2. zaś Jan usłyszawszy w więzieniu (o) czynach Pomazańca posławszy dwóch uczniów jego  3. powiedział Mu Ty jesteś przychodzący czy innego oczekujemy  4. A odpowiedziawszy Jezus powiedział im poszedłszy oznajmijcie Janowi co słyszycie i widzicie  5. Niewidomi odzyskują wzrok i kulawi chodzą trędowaci są oczyszczani i głuchoniemi słyszą martwi są wzbudzani a ubogim jest głoszona dobra nowina  6. i szczęśliwy jest który jeśli nie zostałby zgorszony przeze Mnie  7. Tym zaś gdy idą zaczął Jezus mówić tłumom o Janie co wyszliście na pustkowiu oglądać trzcinę przez wiatr która jest wstrząsana  8. Ale co wyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty który jest przyodziany oto miękkie noszący w domach królów są  9. Ale co wyszliście zobaczyć proroka tak mówię wam i więcej (niż) proroka  10. Ten bowiem jest o którym jest napisane oto Ja wysyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim który przygotuje drogę Twoją przed Tobą  11. Amen mówię wam nie jest wzbudzony wśród zrodzonych z kobiet większy (od) Jana Zanurzającego zaś mniejszy w Królestwie Niebios większy (od) niego jest  12. Od zaś dni Jana Zanurzającego aż do teraz Królestwo Niebios ulega gwałtowi i gwałtownicy porywają je  13. Wszyscy bowiem prorocy i Prawo aż do Jana prorokowali  14. I jeśli chcecie przyjąć on jest Eliasz mający przyjść  15. Mający uszy słuchać niech słucha  16. Komu zaś przyrównam pokolenie to podobne jest chłopczykom na rynkach siedzącym i przemawiającym do towarzyszy ich  17. i mówiąc zagraliśmy na flecie wam a nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam a nie uderzyliście się (w pierś)  18. Przyszedł bowiem Jan ani jedzący ani pijący i mówią demona ma  19. Przyszedł Syn człowieka jedzący i pijący i mówią oto człowiek żarłok i nadużywający wina celników przyjaciel i grzeszników i została uznana za sprawiedliwą mądrość z dzieci jej  20. Wtedy zaczął łajać miasta w których stało się najwięcej dzieł mocy Jego że nie opamiętały się  21. Biada ci Chorozain biada ci Betsaido że jeśli w Tyrze i Sydonie stały się dzieła mocy które stały się w was dawno (kiedy)kolwiek w worze i popiele opamiętały się  22. Nadto mówię wam Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dniu sądu niż wam  23. i ty Kapernaum aż do nieba które zostało wywyższone aż do piekła zostaniesz strącone gdyż jeśli w Sodomie stały się dzieła mocy które stały się w tobie pozostały (kiedy)kolwiek aż do dzisiaj  24. Nadto mówię wam że ziemi Sodomy lżej będzie w dniu sądu niż tobie  25. W tej porze odpowiedziawszy Jezus powiedział wyznaję Cię Ojcze Panie nieba i ziemi że zakryłeś te przed mądrymi i rozumnymi i objawiłeś te niemowlętom  26. Tak Ojcze gdyż takie stało się upodobanie przed Tobą  27. Wszystkie mi zostało przekazane (zostały przekazane) przez Ojca mojego i nikt poznaje Syna jeśli nie Ojciec ani Ojca ktoś poznaje jeśli nie Syn i którym jeśli chciałby Syn objawić  28. Chodźcie do Mnie wszyscy trudzący się i którzy są obciążeni a Ja dam odpocząć wam  29. Weźcie jarzmo moje na was i nauczcie się ode Mnie że łagodny jestem i pokorny sercem a znajdziecie odpoczynek duszom waszym  30. Bowiem jarzmo moje łagodne i ciężar mój lekki jest 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org