Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. W zaś dniach tych przybywa Jan Zanurzający głoszący na pustkowiu Judei  2. i mówiący opamiętajcie się zbliżyło się bowiem Królestwo Niebios  3. Ten bowiem jest (o) którym zostało powiedziane przez Izajasza proroka mówiącego głos wołającego na pustkowiu przygotujcie drogę Pana proste czyńcie ścieżki Jego  4. Sam zaś Jan miał odzienie jego z włosów wielbłąda i pas skórzany wokół biodra jego zaś pożywienie jego było szarańcze i miód dziki  5. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała okolica Jordanu  6. i byli zanurzani w Jordanie przez niego wyznający grzechy ich  7. Zobaczywszy zaś licznych faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do zanurzenia jego powiedział im płody żmij kto pokazał wam (jako) uciec od mającego przyjść gniewu  8. Uczyńcie więc owoce godne nawrócenia  9. i nie uważalibyście mówić w sobie Ojca mamy Abrahama mówię bowiem wam że może Bóg z kamieni tych wzbudzić dzieci Abrahama  10. Już zaś i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona każde więc drzewo nie czyniące owocu dobrego jest odcinane i w ogień jest rzucane  11. Ja wprawdzie zanurzam was w (w) wodzie ku nawróceniu (Ten) zaś za mną przychodzący mocniejszy ode mnie jest któremu nie jestem wart sandałów unieść On was zanurzy w Duchu Świętym i ogniu  12. Którego wiejadło w ręku Jego i wyczyści klepisko Jego i zbierze pszenicę Jego do spichlerza zaś plewę spali ogniem nieugaszonym  13. Wtedy przybywa Jezus z Galilei nad Jordanem do Jana (by) zostać zanurzonym przez niego  14. zaś Jan powstrzymywał Go mówiąc ja potrzebę mam przez Ciebie zostać zanurzonym a Ty przychodzisz do mnie  15. Odpowiedziawszy zaś Jezus powiedział do Niego pozwól teraz tak bowiem przystające jest nam wypełnić całą sprawiedliwość wtedy dopuszcza Go  16. A zostawszy zanurzonym Jezus wyszedł zaraz z wody i oto zostały otworzone Mu niebiosa i zobaczył Ducha Boga schodzącego jakby gołębica i przychodzącego na Niego  17. I oto głos z niebios mówiący Ten jest Syn mój umiłowany w którym miałem upodobanie 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org