Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

1. Nie sądźcie aby nie zostalibyście osądzeni  2. W jakim bowiem sądzie sądzicie zostaniecie osądzeni i w jakiej mierze mierzycie odmierzą proporcjonalnie wam  3. Dlaczego zaś widzisz drzazgę w oku brata twojego zaś w twoim oku belki nie dostrzegasz  4. Lub jak powiesz bratu twojemu pozwól wyrzuciłbym drzazgę z oka twojego a oto belka w oku twoim  5. Obłudniku wyrzuć najpierw belkę z oka twojego a wtedy przejrzysz się (by) wyrzucić drzazgę z oka brata twojego  6. Nie dalibyście świętego psom ani rzucilibyście pereł waszych przed świnie by czasem nie zdeptałyby ich wśród stóp ich i obróciwszy się rozszarpałyby was  7. Proście a zostanie dane wam szukajcie a znajdziecie pukajcie a zostanie otworzone wam  8. Każdy bowiem proszący otrzymuje a szukający znajduje a pukającemu zostanie otworzone  9. Albo kto jest z was człowiek którego jeśli poprosiłby syn jego (o) chleb czy kamień poda mu  10. I jeśli rybę poprosiłby nie węża poda mu  11. Jeśli więc wy niegodziwi będąc wiecie (jak) dary dobre dawać dzieciom waszym ile więcej bardziej Ojciec wasz w niebiosach da dobre proszącym Go  12. Wszystkie więc jak- kolwiek chcielibyście aby czyniliby wam ludzie tak i wy czyńcie im takie bowiem jest Prawo i prorocy  13. Wejdźcie przez ciasną bramę gdyż szeroka brama i przestronna droga prowadząca w zgubę i liczni są wchodzący przez nią  14. Gdyż ciasna brama i która jest ścieśniona droga prowadząca w życie i nieliczni są znajdujący ją  15. Wystrzegajcie się zaś od fałszywych proroków którzy przychodzą do was w odzieniu owiec od wewnątrz zaś są wilki drapieżne  16. Z owoców ich poznacie ich czy nie zbierają z cierni winne-grona lub z ostów fig  17. Tak każde drzewo dobre owoce dobre czyni zaś zgniłe drzewo owoce niegodziwe czyni  18. Nie może drzewo dobre owoców niegodziwych czynić ani drzewo zgniłe owoców dobrych czynić  19. Każde drzewo nie czyniące owocu dobrego jest odcinane i w ogień jest rzucane  20. Zatem prawdziwie z owoców ich poznacie ich  21. Nie każdy mówiący mi Panie Panie wejdzie do Królestwa Niebios ale czyniący wolę Ojca mojego w niebiosach  22. Liczni powiedzą Mi w ten dzień Panie Panie nie (w) Twoim imieniu prorokowaliśmy i (w) Twoim imieniu demony wyrzucaliśmy i (w) Twoim imieniu dzieła mocy liczne uczyniliśmy  23. I wtedy wyznam im że nigdy poznałem was odstąpcie ode Mnie czyniący bezprawie  24. Każdy więc który słucha moich słów tych i czyni je będzie podobny on mężowi rozumnemu który zbudował dom jego na skale  25. I spadł deszcz i przyszły rzeki i powiały wiatry i napadły dom ten i nie upadł był ugruntowany bowiem na skale  26. A każdy słuchający moich słów tych i nie czyniący ich zostanie upodobniony mężowi głupiemu który zbudował dom jego na piasku  27. i spadł deszcz i przyszły rzeki i zawiały wiatry i uderzyły dom ten i upadł a był upadek jego wielki  28. I stało się kiedy zakończył Jezus słowa te były zdumiewane tłumy na naukę Jego  29. Był bowiem nauczający ich jak władzę mający a nie jak znawcy Pisma 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org