Textus Receptus Oblubienicy

Ewangelia Marka

Autor:
Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra).
Czas:
Ok. 55 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonych przez apostoła Piotra.
Temat:
Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi.

Rozdział 1

1. Początek dobrej nowiny Jezusa Pomazańca Syna Boga  2. Jak jest napisane w prorokach oto Ja wysyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim który przygotuje drogę Twoją przed Tobą  3. Głos wołającego na pustkowiu przygotujcie drogę Pana proste czyńcie ścieżki Jego  4. Stał się Jan Zanurzający na pustkowiu i głoszący zanurzenie nawrócenia na uwolnienie (od) grzechów  5. i wychodziła do niego cała judzka kraina i Jerozolimczycy i byli zanurzani wszyscy w Jordanie rzece przez niego wyznający grzechy ich  6. Był zaś Jan który jest przyobleczony włosami wielbłąda i pasem skórzanym wokół biodra jego i jedząc szarańczę i miód dziki  7. I ogłaszał mówiąc przychodzi mocniejszy ode mnie za mną któremu nie jestem wart schyliwszy się rozwiązać rzemień sandałów Jego  8. Ja wprawdzie zanurzyłem was w wodzie On zaś zanurzy was w Duchu Świętym  9. I stało się w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu (w) Galilei i został zanurzony przez Jana w Jordanie  10. I zaraz wchodząc z wody zobaczył które są rozdarte niebiosa i Ducha jakby gołębica schodzącego na Niego  11. I głos stał się z niebios Ty jesteś Syn mój umiłowany w którym miałem upodobania  12. I zaraz Duch Go wyrzuca na pustkowie  13. I był tam na pustkowiu dni czterdzieści który jest doświadczany przez szatana i był ze zwierzętami a zwiastunowie służyli Mu  14. Po zaś zostać wydanym Janowi przyszedł Jezus do Galilei głosząc dobrą nowinę Królestwa Boga  15. I mówiąc że jest wypełniona pora i zbliżyło się Królestwo Boga opamiętajcie się i wierzcie w dobrą nowinę  16. Przechodząc zaś obok Morza Galilejskiego zobaczył Szymona i Andrzeja brata jego zarzucających sieć rybacką w morze byli bowiem rybacy  17. I powiedział im Jezus chodźcie za Mną a uczynię was (by) zostać rybakami ludzi  18. A zaraz opuściwszy sieci ich podążyli za Nim  19. A poszedłszy dalej stamtąd nieco zobaczył Jakuba (syna) Zebedeusza i Jana brata jego i ich w łodzi naprawiających sieci  20. I zaraz wezwał ich i opuściwszy ojca ich Zebedeusza w łodzi z najemnikami odeszli za Nim  21. I wchodzą do Kapernaum i zaraz (w) szabaty wszedłszy do zgromadzenia nauczał  22. i byli zdumiewani z powodu nauki Jego był bowiem nauczający ich jak władzę mający a nie jak znawcy Pisma  23. A był w zgromadzeniu ich człowiek w duchu nieczysty i zakrzyknął  24. mówiąc ach! co nam i Tobie Jezusie Nazareńczyku przyszedłeś zniszczyć nas znam Cię kto jesteś Święty Boga  25. I upomniał go Jezus mówiąc zostaniesz uciszony i wyjdź z niego  26. I szarpnąwszy nim duch nieczysty i zawoławszy głosem wielkim wyszedł z niego  27. I zostali zdumieni wszyscy w związku z czym dociekać razem między sobą mówiąc co jest to co (za) nauka nowa to że z władzą i duchom nieczystym nakazuje i są posłuszne Mu  28. Wyszedł zaś słuch (o) Nim zaraz w całej okolicy Galilei  29. A zaraz ze zgromadzenia wyszedłszy przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i Janem  30. zaś teściowa Szymona leżała gorączkując i zaraz mówią Mu o niej  31. i podszedłszy wzbudził ją chwyciwszy (za) rękę jej i opuściła ją gorączka zaraz i służyła im  32. Wieczór zaś gdy stał się kiedy zaszło słońce nieśli do Niego wszystkich źle mających się i którzy są opętani przez demony  33. A miasto całe które jest zgromadzone było przy drzwiach  34. I uleczył licznych źle mających się różnymi chorobami i demony liczne wyrzucił i nie dopuszczał mówić demonom gdyż poznały Go  35. A rano nocą całkiem wstawszy wyszedł i odszedł w puste miejsce i tam modlił się  36. I ścigał Go Szymon i (ci) z nim  37. A znalazłszy Go mówią Mu że wszyscy szukają Cię  38. I mówi im poszlibyśmy do znajdujących się bliżej miasteczek aby i tam ogłosiłbym na to bowiem wyszedłem  39. I był głosząc w zgromadzeniach ich w całej Galilei i demony wyrzucając  40. I przychodzi do Niego trędowaty prosząc Go i padając na kolana jego i mówiąc Mu że jeśli chciałbyś możesz mnie oczyścić  41. zaś Jezus zlitowawszy się wyciągnąwszy rękę dotknął jego i mówi mu chcę zostań oczyszczony  42. A gdy powiedział mu zaraz odszedł od niego trąd i został oczyszczony  43. I wzburzywszy się na niego zaraz wyrzucił go  44. I mówi mu patrz nikomu nic powiedziałbyś ale odchodź siebie pokaż kapłanowi i przynieś za oczyszczenie twoje co polecił Mojżesz na świadectwo im  45. (Ten) zaś wyszedłszy zaczął głosić wiele i rozpowiadać słowo tak, że już więcej nie On móc jawnie do miasta wejść ale na zewnątrz na pustych miejscach był i przychodzili do Niego zewsząd 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org