Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy

List do Rzymian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 49 lat).
Czas:
Ok. 57 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Przedstawienie Rzymianom poglądu na usprawiedliwienie i życie w Chrystusie, przed planowaną wizytą w ich wspólnocie.
Temat:
Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Paweł niewolnik Jezusa Pomazańca powołany wysłannik który jest odłączony do dobrej nowiny Boga  która wcześniej została ogłoszona przez proroków Jego w Pismach Świętych  O Synu Jego który stał się z nasienia Dawida według ciała  który został ustanowiony Synem Boga w mocy według Ducha uświęcenia z powstania martwych Jezusa Pomazańca Pana naszego  przez którego otrzymaliśmy łaskę i wysłannictwo ku posłuszeństwu wiary wśród wszystkich narodów dla imienia Jego  Wśród których jesteście i wy powołani Jezusa Pomazańca  wszystkim będącym w Rzymie umiłowanym Boga powołanym świętym łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca  Najpierw wprawdzie dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Pomazańca za wszystkich was że wiara wasza jest zwiastowana w całym świecie  Świadek bowiem mój jest Bóg któremu służę w duchu moim w dobrej nowinie Syna Jego jak nieustannie wspomnienie (o) was czynię  Zawsze w modlitwach moich prosząc jeśli już dawniej będziemy mieć się dobrze w woli Boga przyjść do was  Pragnę bowiem zobaczyć was aby jakiś przekazałbym dar łaski wam duchowy ku zostać utwierdzonymi wy  To zaś jest zostać razem zachęconymi wśród was przez wśród jednych drugim wiarę waszą zarówno i moją  Nie chcę zaś was nie rozumieć bracia że wielokrotnie postanowiłem przyjść do was i zostałem powstrzymany aż do dotychczas aby owoc jakiś posiadałbym i w was tak, jak i wśród pozostałych narodów  Grekom zarówno i barbarzyńcom mądrym zarówno i nierozumnym winny jestem  tak według mnie ochocze i wam w Rzymie ogłosić dobrą nowinę  Nie bowiem wstydzę się dobrej nowiny Pomazańca moc bowiem Boga jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu Judejczykowi zarówno najpierw i Grekowi  sprawiedliwość bowiem Boga w niej jest objawiana z wiary w wiarę tak, jak jest napisane zaś sprawiedliwy z wiary będzie żyć  Jest objawiany bowiem gniew Boga z nieba przeciwko każdej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi (tych) prawdę w niesprawiedliwości zatrzymujących  Dlatego, że rozpoznawalne Boga widoczne jest wśród nich bowiem Bóg im ukazał  Bowiem niewidzialne Jego od stworzenia świata (w) czynach które są zauważalne są oglądane zarówno wieczna Jego moc i boskość ku być im niemożliwi do obronienia  Dlatego, że poznawszy Boga nie jak Boga chwalili lub podziękowali ale zostali uczynieni próżnymi w rozważaniach ich i zostało zaćmione nierozumne ich serce  Zapewniający być mądrzy zostali uczynieni głupimi  i zmienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka i ptaków i czworonogów i pełzających  Dlatego i wydał ich Bóg w pożądliwości serc ich na nieczystość doznawać znieważenia ciała ich między sobą  którzy zmienili prawdę Boga na kłamstwo i czcili i służyli stworzeniu wbrew (Temu) który stworzył który jest błogosławiony na wieki amen  Przez to wydał ich Bóg na zmysłowości zniewagi zarówno bowiem żeńskie ich zamieniły zgodne z naturą użycie na (to) wbrew naturze  podobnie zarówno i męskie odrzuciwszy zgodne z naturą użycie żeńskim dali się zapalić przez pragnienie ich ku jedni drugim męskie w męskich (by) bezwstyd sprawując i zapłatę którą trzeba było (za to) zwiedzenie ich na sobie samych odbierając  I tak, jak nie próbowali (by) Boga mieć w poznaniu wydał ich Bóg na niewypróbowanie umysłu (by) czynić nie będące stosownym  którzy są wypełnieni każdą niesprawiedliwością nierządem niegodziwością chciwością złością napełnionych zawiścią morderstwem kłótnią oszustwem złośliwością plotkarzy  oszczerców nienawidzących Boga zuchwalców pysznych samochwalców wynalazców złych rodzicom nieposłuszni  nierozumnych zdradzieckich pozbawionych serca nieprzejednanych niemiłosiernych  którzy przepis Boga poznawszy że takie robiący godni śmierci są nie jedynie je czynią ale i zgadzają się z robiącymi
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org