Textus Receptus Oblubienicy

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.

Rozdział 1

1. Paweł powołany wysłannik Jezusa Pomazańca przez wolę Boga i Sostenes brat  2. zgromadzeniu Boga będącemu w Koryncie którzy są poświęceni w Pomazańcu Jezusie powołanym świętym ze wszystkimi przywołującymi imię Pana naszego Jezusa Pomazańca w każdym miejscu ich zarówno i naszym  3. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca  4. Dziękuję Bogu mojemu zawsze o was z powodu łaski Boga (tej) która została dana wam w Pomazańcu Jezusie  5. że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim we wszelkim słowie i wszelkim poznaniu  6. tak, jak świadectwo Pomazańca zostało utwierdzone w was  7. tak, że wam nie być w niedostatku w żadnym darze łaski oczekujący objawienia Pana naszego Jezusa Pomazańca  8. który i utwierdzi was aż do końca nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Pomazańca  9. Wierny Bóg przez którego zostaliście wezwani do wspólnoty Syna Jego Jezusa Pomazańca Pana naszego  10. Proszę zaś was bracia przez imię Pana naszego Jezusa Pomazańca aby (to) samo mówilibyście wszyscy i nie byłoby (byłyby) w was rozdarcia (aby) bylibyście zaś którzy są wydoskonaleni w (tej) samej myśli i w (tym) samym mniemaniu  11. Zostało ujawnione bowiem mi o was bracia moi przez (tych) Chloe że kłótnie wśród was są  12. Mówię zaś to że każdy (z) was mówi ja wprawdzie jestem Pawła ja zaś Apollosa ja zaś Kefasa ja zaś Pomazańca  13. Jest podzielony Pomazaniec nie Paweł został ukrzyżowany za was lub w imię Pawła zostaliście zanurzeni  14. Dziękuję Bogu że nikogo (z) was zanurzyłem jeśli nie Kryspusa i Gajusa  15. aby nie ktoś powiedziałby że w moje imię zanurzyłem  16. Zanurzyłem zaś i Stefana dom w końcu nie wiem czy kogoś innego zanurzyłem  17. nie bowiem wysłał mnie Pomazaniec zanurzać ale głosić dobrą nowinę nie w mądrości słowa aby nie zostałby uczyniony pustym krzyż Pomazańca  18. Słowo bowiem krzyża (dla) wprawdzie którzy giną głupota jest zaś którzy są zbawiani nas moc Boga jest  19. Jest napisane bowiem zniszczę mądrość mądrych i zrozumienie rozumnych odrzucę  20. Gdzie mądry gdzie znawca Pisma gdzie badacz wieku tego czyż nie uczynił głupią Bóg mądrość świata tego  21. skoro zaś bowiem w mądrości Boga nie poznał świat przez mądrość Boga miał upodobanie Bóg przez głupotę ogłaszania zbawić wierzących  22. skoro zaś i Judejczycy znaku proszą i Grecy mądrości szukają  23. my zaś głosimy Pomazańca który jest ukrzyżowany (dla) Judejczyków wprawdzie zgorszenie (dla) Greków zaś głupotę  24. (dla) samych zaś powołanych Judejczyków zarówno i Greków Pomazańca Boga mocą i Boga mądrością  25. gdyż głupie Boga mądrzejsze (od) ludzi jest i słabe Boga mocniejsze od ludzi jest  26. Przyglądacie się bowiem (na) powołanie wasze bracia że nie liczni mądrzy według ciała nie liczni mocni nie liczni szlachetnie urodzeni  27. ale głupie świata wybrał Bóg aby mądrych zawstydzałby i słabych świata wybrał Bóg aby zawstydzałby mocne  28. i niskiego rodu świata i które jest wzgardzone wybrał Bóg i nie istniejące aby (to, co) istniejące mógłby unieważnić  29. tak aby nie chlubiłoby się każde ciało przed Nim  30. Przez Niego zaś wy jesteście w Pomazańcu Jezusie który stał się (dla) nas mądrość od Boga sprawiedliwość zarówno i poświęcenie i odkupienie  31. aby tak, jak jest napisane chlubiący się w Panu niech chlubi się 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org