Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy

I List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 46 lat).
Czas:
Ok. 53 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Omówienie spraw dotyczących natury i praktyk Kościoła, zasad duchowego życia oraz zmartwychwstania.
Temat:
Dojrzałość, porządek i godność w duchowym życiu.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Paweł powołany wysłannik Jezusa Pomazańca przez wolę Boga i Sostenes brat  zgromadzeniu Boga będącemu w Koryncie którzy są poświęceni w Pomazańcu Jezusie powołanym świętym ze wszystkimi przywołującymi imię Pana naszego Jezusa Pomazańca w każdym miejscu ich zarówno i naszym  Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca  Dziękuję Bogu mojemu zawsze o was z powodu łaski Boga (tej) która została dana wam w Pomazańcu Jezusie  że we wszystkim zostaliście ubogaceni w Nim we wszelkim słowie i wszelkim poznaniu  tak, jak świadectwo Pomazańca zostało utwierdzone w was  tak, że wam nie być w niedostatku w żadnym darze łaski oczekujący objawienia Pana naszego Jezusa Pomazańca  który i utwierdzi was aż do końca nienagannych w dniu Pana naszego Jezusa Pomazańca  Wierny Bóg przez którego zostaliście wezwani do wspólnoty Syna Jego Jezusa Pomazańca Pana naszego  Proszę zaś was bracia przez imię Pana naszego Jezusa Pomazańca aby (to) samo mówilibyście wszyscy i nie byłoby (byłyby) w was rozdarcia (aby) bylibyście zaś którzy są wydoskonaleni w (tej) samej myśli i w (tym) samym mniemaniu  Zostało ujawnione bowiem mi o was bracia moi przez (tych) Chloe że kłótnie wśród was są  Mówię zaś to że każdy (z) was mówi ja wprawdzie jestem Pawła ja zaś Apollosa ja zaś Kefasa ja zaś Pomazańca  Jest podzielony Pomazaniec nie Paweł został ukrzyżowany za was lub w imię Pawła zostaliście zanurzeni  Dziękuję Bogu że nikogo (z) was zanurzyłem jeśli nie Kryspusa i Gajusa  aby nie ktoś powiedziałby że w moje imię zanurzyłem  Zanurzyłem zaś i Stefana dom w końcu nie wiem czy kogoś innego zanurzyłem  nie bowiem wysłał mnie Pomazaniec zanurzać ale głosić dobrą nowinę nie w mądrości słowa aby nie zostałby uczyniony pustym krzyż Pomazańca  Słowo bowiem krzyża (dla) wprawdzie którzy giną głupota jest zaś którzy są zbawiani nas moc Boga jest  Jest napisane bowiem zniszczę mądrość mądrych i zrozumienie rozumnych odrzucę  Gdzie mądry gdzie znawca Pisma gdzie badacz wieku tego czyż nie uczynił głupią Bóg mądrość świata tego  skoro zaś bowiem w mądrości Boga nie poznał świat przez mądrość Boga miał upodobanie Bóg przez głupotę ogłaszania zbawić wierzących  skoro zaś i Judejczycy znaku proszą i Grecy mądrości szukają  my zaś głosimy Pomazańca który jest ukrzyżowany (dla) Judejczyków wprawdzie zgorszenie (dla) Greków zaś głupotę  (dla) samych zaś powołanych Judejczyków zarówno i Greków Pomazańca Boga mocą i Boga mądrością  gdyż głupie Boga mądrzejsze (od) ludzi jest i słabe Boga mocniejsze od ludzi jest  Przyglądacie się bowiem (na) powołanie wasze bracia że nie liczni mądrzy według ciała nie liczni mocni nie liczni szlachetnie urodzeni  ale głupie świata wybrał Bóg aby mądrych zawstydzałby i słabych świata wybrał Bóg aby zawstydzałby mocne  i niskiego rodu świata i które jest wzgardzone wybrał Bóg i nie istniejące aby (to, co) istniejące mógłby unieważnić  tak aby nie chlubiłoby się każde ciało przed Nim  Przez Niego zaś wy jesteście w Pomazańcu Jezusie który stał się (dla) nas mądrość od Boga sprawiedliwość zarówno i poświęcenie i odkupienie  aby tak, jak jest napisane chlubiący się w Panu niech chlubi się
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org