Textus Receptus Oblubienicy

I List do Koryntian

Rozdział 6

1. Śmie ktoś (z) was sprawę mając do innego być sądzonym przed niesprawiedliwymi a nie przed świętymi  2. Nie wiecie że święci świat będą sądzić i jeśli w was jest sądzony świat niegodni jesteście sądzeń najmniejszych  3. nie wiecie że zwiastunów będziemy sądzić czyż nie rzeczywiście życiowe  4. Życiowe wprawdzie więc sądzenia jeśli mielibyście którzy są bez znaczenia w zgromadzeniu tych sądzacie  5. Do zawstydzenia wam mówię tak nie jest wśród was mądry ani jeden który będzie mógł rozsądzić każdy pośród brata jego  6. Ale brat z bratem jest sądzony i to przed niewierzącymi  7. Już wprawdzie więc całkowicie porażka pośród was jest że sądy macie z sobą przez co nie raczej znosicie niesprawiedliwość przez co nie raczej dajecie się pozbawić  8. Ale wy czynicie niesprawiedliwość i pozbawiacie i te braci  9. Czy nie wiecie że niesprawiedliwi Królestwa Boga nie odziedziczą nie dajcie się zwieść ani nierządnicy ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy ani zniewieściali ani homoseksualiści  10. Ani złodzieje ani chciwcy ani pijacy nie oszczercy nie zdziercy Królestwa Boga nie odziedziczą  11. i tacy jacyś byliście ale obmyliście się ale zostaliście poświęceni ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Boga naszego  12. Wszystkie mi wolno ale nie wszystkie jest korzystne wszystkie mi wolno ale nie ja będę owładnięty przez coś  13. Pokarmy (dla) brzucha i brzuch (dla) pokarmów zaś Bóg i ten i te udaremni zaś ciało nie (dla) nierządu ale (dla) Pana i Pan (dla) ciała  14. zaś Bóg i Pana wzbudził i nas wzbudzi przez moc Jego  15. Nie wiecie że ciała wasze członki Pomazańca jest (są) wziąwszy więc członki Pomazańca uczyniłbym nierządnicy członkami nie oby stał się  16. Lub nie wiecie że który jest łączony (z) nierządnicą jedno ciało jest (są) będą bowiem mówi dwoje ku ciału jednemu  17. zaś który jest łączony (z) Panem jeden duch jest  18. Uciekajcie (przed) nierządem każdy grzech które jeśli uczyniłby człowiek na zewnątrz ciała jest zaś oddający się nierządowi ku własnemu ciału grzeszy  19. Czy nie wiecie że ciało wasze świątynia w was Świętego Ducha jest którego macie od Boga i nie jesteście was samych  20. Zostaliście wykupieni bowiem drogo oddajcie chwałę właśnie Bogu w ciele waszym i w duchu waszym które jest (są) Boga 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org