Textus Receptus Oblubienicy

II List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat).
Czas:
Między 55 a 57 r. po Chr.
Miejsce:
Macedonia.
Cel:
Odnowienie zaufania między apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie.
Temat:
Moc poprzez upokorzenie i słabość.

Rozdział 1

1. Paweł wysłannik Jezusa Pomazańca przez wolę Boga i Tymoteusz brat zgromadzeniu Boga będącemu w Koryncie razem ze świętymi wszystkimi będącymi w całej Achai  2. łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca  3. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Pomazańca Ojciec okazów miłosierdzia i Bóg każdej pociechy  4. (Ten) pocieszający nas w każdym ucisku naszym w móc nas pocieszać (tych) w każdym ucisku przez pocieszanie którą jesteśmy pocieszani sami przez Boga  5. Gdyż tak, jak obfituje (obfitują) cierpienia Pomazańca w nas tak przez Pomazańca obfituje i pociecha nasza  6. Czy to zaś jesteśmy uciskani dla waszego pocieszenia i zbawienia działającego w wytrwałości tych cierpień które i my cierpimy  7. czy to jesteśmy pocieszani dla waszego pocieszenia i zbawienia a nadzieja nasza mocna o was wiedzący że tak, jak uczestnicy jesteście cierpień tak i pocieszenia  8. Nie bowiem chcemy (aby) wy nie rozumieć bracia o ucisku naszym (tym) który stał się nam w Azji że w nadmiarze zostaliśmy obciążeni ponad moc tak, że zostać zrozpaczonymi my i (co do) żyć  9. Ale sami w sobie samych wyrok śmierci powzięliśmy aby nie pokładający ufności bylibyśmy na sobie samych ale na Bogu wzbudzającym martwych  10. który z tak wielkiej śmierci wyratował nas i ratuje w którym nabraliśmy nadziei że i jeszcze wyratuje  11. współdziałając i was za nas prośbą aby od wielu twarzy (ten) względem nas dar łaski przez wielu otrzymałby dziękczynienie za nas  12. Bo chluba nasza ta jest świadectwo sumienia naszego że w prostocie i szczerości Boga nie w mądrości cielesnej ale w łasce Boga postępowaliśmy na świecie obficiej zaś przy was  13. Nie bowiem inne piszemy wam ale lub które czytacie lub i poznajecie mam nadzieję zaś że i aż do końca poznacie  14. tak, jak i poznaliście nas po części że chluba wasza jesteśmy tak, jak i wy nasza w dniu Pana Jezusa  15. I (w) tym przekonaniu chciałem do was przyjść wcześniej aby drugą łaskę mielibyście  16. i przez was przejść do Macedonii i znów z Macedonii przyjść do was i przez was zostać wyprawionym do Judei  17. To więc planując czy jakąś zatem lekkomyślnością posłużyłem się lub co planuję według ciała planuję aby byłoby u mnie (to) tak tak i nie nie  18. Wierny zaś Bóg że Słowo nasze do was nie stało się tak i nie  19. Bowiem Boga Syn Jezus Pomazaniec (ten) wśród was przez nas który został ogłoszony przeze mnie i Sylwana i Tymoteusza nie stał się tak i nie ale tak w Nim stało się  20. Ile bowiem obietnice Boga w Nim tak i w Nim amen Bogu na chwałę przez nas  21. (Tym) zaś utwierdzającym nas razem z wami w Pomazańcu i który namaścił nas Bóg  22. i który opieczętował nas i który dał zadatek Ducha w sercach naszych  23. Ja zaś świadka Boga przywołuję sobie na moją duszę że oszczędzając was już nie przyszedłem do Koryntu  24. Nie że panujemy nad waszą wiarą ale współpracownicy jesteśmy radości waszej bowiem wiarą stanęliście 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org