Textus Receptus Oblubienicy

List do Galacjan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
Czas:
49 lub 52 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia.
Cel:
Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.

Rozdział 1

1. Paweł wysłannik nie od ludzi ani przez człowieka ale przez Jezusa Pomazańca i Boga Ojca który wzbudził Go z martwych  2. i (ci) ze mną wszyscy bracia zgromadzeniom Galacji  3. łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Pomazańca  4. który dał siebie samego za grzechy nasze żeby wyrwałby nas z nastającego wieku niegodziwego według woli Boga i Ojca naszego  5. któremu chwała na wieki wieków amen  6. Dziwię się że tak szybko odwracacie się od (Tego) który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny  7. która nie jest inna jeśli nie jacyś są poruszający was i chcący odwrócić dobrą nowinę Pomazańca  8. ale i jeśli my lub zwiastun z nieba głosiłby dobrą nowinę wam wbrew której ogłosiliśmy dobrą nowinę wam przekleństwo niech jest  9. jak wcześniej powiedzieliśmy i teraz znowu mówię jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę wbrew której przyjęliście przekleństwo niech jest  10. Teraz bowiem ludzi przekonuję czy Boga czy szukam ludziom przypodobać się jeśli bowiem jeszcze ludziom przypodobałem się Pomazańca niewolnik nie (kiedy)kolwiek byłem  11. Oznajmiam zaś wam bracia dobrą nowinę która została ogłoszona jako dobra nowina przeze mnie że nie jest według człowieka  12. ani bowiem ja od człowieka przyjąłem ją ani zostałem nauczony ale przez objawienie Jezusa Pomazańca  13. Usłyszeliście bowiem (o) moim postępowaniu poprzednim w judaizmie że w nadmiarze prześladowałem zgromadzenie Boga i niszczyłem je  14. i robiłem postępy w judaizmie ponad wielu współrówieśników w rodzie moim w większym stopniu zapaleniec będąc ojczystych mych przekazów  15. Gdy zaś miał upodobanie Bóg który odłączył mnie od łona matki mojej i który wezwał przez łaskę Jego  16. (by) objawić Syna Jego we mnie aby głosiłbym dobrą nowinę (o) Nim wśród narodów zaraz nie radziłem się ciała i krwi  17. ani wszedłem do Jerozolimy do (tych) przede mną wysłanników ale odszedłem do Arabii i znów wróciłem do Damaszku  18. Następnie po latach trzech wszedłem do Jerozolimy (by) poznać Piotra i pozostałem przy nim dni piętnaście  19. innego zaś (z) wysłanników nie zobaczyłem jeśli nie Jakuba brata Pana  20. Co zaś piszę wam oto przed Bogiem że nie kłamię  21. Następnie przyszedłem do okolic Syrii i Cylicji  22. Byłem zaś który jest nieznany obliczem zgromadzeniom Judei w Pomazańcu  23. jedynie zaś słyszącymi byli że (ten) który prześladuje nas wcześniej teraz głosi dobrą nowinę wiary którą wcześniej niszczył  24. i chwalili przeze mnie Boga 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org