Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy

List do Galacjan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata).
Czas:
49 lub 52 r. po Chr.
Miejsce:
Antiochia.
Cel:
Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed nadaniem Prawa, oraz rozwój duchowego życia stają się udziałem grzesznika wyłącznie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Temat:
Usprawiedliwienie jest sprawą wiary.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Paweł wysłannik nie od ludzi ani przez człowieka ale przez Jezusa Pomazańca i Boga Ojca który wzbudził Go z martwych  i (ci) ze mną wszyscy bracia zgromadzeniom Galacji  łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Pomazańca  który dał siebie samego za grzechy nasze żeby wyrwałby nas z nastającego wieku niegodziwego według woli Boga i Ojca naszego  któremu chwała na wieki wieków amen  Dziwię się że tak szybko odwracacie się od (Tego) który wezwał was w łasce Pomazańca do innej dobrej nowiny  która nie jest inna jeśli nie jacyś są poruszający was i chcący odwrócić dobrą nowinę Pomazańca  ale i jeśli my lub zwiastun z nieba głosiłby dobrą nowinę wam wbrew której ogłosiliśmy dobrą nowinę wam przekleństwo niech jest  jak wcześniej powiedzieliśmy i teraz znowu mówię jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę wbrew której przyjęliście przekleństwo niech jest  Teraz bowiem ludzi przekonuję czy Boga czy szukam ludziom przypodobać się jeśli bowiem jeszcze ludziom przypodobałem się Pomazańca niewolnik nie (kiedy)kolwiek byłem  Oznajmiam zaś wam bracia dobrą nowinę która została ogłoszona jako dobra nowina przeze mnie że nie jest według człowieka  ani bowiem ja od człowieka przyjąłem ją ani zostałem nauczony ale przez objawienie Jezusa Pomazańca  Usłyszeliście bowiem (o) moim postępowaniu poprzednim w judaizmie że w nadmiarze prześladowałem zgromadzenie Boga i niszczyłem je  i robiłem postępy w judaizmie ponad wielu współrówieśników w rodzie moim w większym stopniu zapaleniec będąc ojczystych mych przekazów  Gdy zaś miał upodobanie Bóg który odłączył mnie od łona matki mojej i który wezwał przez łaskę Jego  (by) objawić Syna Jego we mnie aby głosiłbym dobrą nowinę (o) Nim wśród narodów zaraz nie radziłem się ciała i krwi  ani wszedłem do Jerozolimy do (tych) przede mną wysłanników ale odszedłem do Arabii i znów wróciłem do Damaszku  Następnie po latach trzech wszedłem do Jerozolimy (by) poznać Piotra i pozostałem przy nim dni piętnaście  innego zaś (z) wysłanników nie zobaczyłem jeśli nie Jakuba brata Pana  Co zaś piszę wam oto przed Bogiem że nie kłamię  Następnie przyszedłem do okolic Syrii i Cylicji  Byłem zaś który jest nieznany obliczem zgromadzeniom Judei w Pomazańcu  jedynie zaś słyszącymi byli że (ten) który prześladuje nas wcześniej teraz głosi dobrą nowinę wiary którą wcześniej niszczył  i chwalili przeze mnie Boga
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org