Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy

List do Filemona

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona.
Temat:
Pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

 Paweł więzień Pomazańca Jezusa i Tymoteusz brat Filemonowi umiłowanemu i współpracownikowi naszemu  i Apfii umiłowanej i Archipowi współbojownikowi naszemu i w domu twoim zgromadzeniu  łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca  Dziękuję Bogu mojemu zawsze wspomnienie (o) tobie czyniąc w modlitwach moich  słuchając (o) twojej miłości i wierze którą masz do Pana Jezusa i względem wszystkich świętych  żeby wspólnota wiary twojej skuteczna stałaby się w poznaniu każdego dobra w was względem Pomazańca Jezusa  radość bowiem mamy wielką i zachętę z powodu miłości twojej gdyż głębokie uczucia świętych doznał odświeżenia (doznały odświeżenia) przez ciebie bracie  Dlatego wielką w Pomazańcu śmiałość mając nakazać ci co przystoi  przez miłość raczej proszę taki będąc jak Paweł starzec teraz zaś i więzień Jezusa Pomazańca  proszę cię o moje dziecko którego zrodziłem w więzach moich Onezyma  (tego) niegdyś ci nieprzydatnego teraz zaś ci i mnie pożytecznego  którego odesłałem ci zaś jego to jest moje głębokie uczucia przygarnij  którego ja chciałem przy sobie samym zatrzymać aby za ciebie służyłby mi w więzach dobrej nowiny  bez zaś twojego mniemania niczego chciałem uczynić aby nie jak według konieczności dobro twoje byłoby ale według dobrowolnego  Może bowiem z powodu tego został oddzielony na godzinę aby wiecznego go otrzymałbyś  już nie jak niewolnika ale za niewolnika brata umiłowanego najbardziej mnie ile więcej zaś bardziej tobie i w ciele i w Panu  Jeśli więc mnie masz (za) wspólnika przygarnij go jak mnie  Jeśli zaś jakąś uczynił niesprawiedliwość tobie lub jest winien to mnie zaliczaj  Ja Paweł napisałem moją ręką ja oddam aby nie mówiłbym ci że i siebie samego mi jesteś winien w zamian  Tak bracie ja (z) ciebie obym miał korzyść w Panu pokrzep moje głębokie uczucia w Panu  Będąc przekonany (o) posłuszeństwie twoim napisałem ci wiedząc że i ponad co mówię uczynisz  Równocześnie zaś i przygotuj mi gościnę mam nadzieję bowiem że przez modlitwy wasze zostanę darowany wam  Pozdrawiają cię Epafras współwięzień mój w Pomazańcu Jezusie  Marek Arystarch Demas Łukasz współpracownicy moi  Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z duchem waszym amen do Filemona zostało napisane z Rzymu przez Onezyma domownika
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org