Textus Receptus Oblubienicy

List do Filemona

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 52 lata).
Czas:
Ok. 60 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi, Onezymosowi, do jego pana Filemona.
Temat:
Pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze.

Rozdział 1

1. Paweł więzień Pomazańca Jezusa i Tymoteusz brat Filemonowi umiłowanemu i współpracownikowi naszemu  2. i Apfii umiłowanej i Archipowi współbojownikowi naszemu i w domu twoim zgromadzeniu  3. łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Pomazańca  4. Dziękuję Bogu mojemu zawsze wspomnienie (o) tobie czyniąc w modlitwach moich  5. słuchając (o) twojej miłości i wierze którą masz do Pana Jezusa i względem wszystkich świętych  6. żeby wspólnota wiary twojej skuteczna stałaby się w poznaniu każdego dobra w was względem Pomazańca Jezusa  7. radość bowiem mamy wielką i zachętę z powodu miłości twojej gdyż głębokie uczucia świętych doznał odświeżenia (doznały odświeżenia) przez ciebie bracie  8. Dlatego wielką w Pomazańcu śmiałość mając nakazać ci co przystoi  9. przez miłość raczej proszę taki będąc jak Paweł starzec teraz zaś i więzień Jezusa Pomazańca  10. proszę cię o moje dziecko którego zrodziłem w więzach moich Onezyma  11. (tego) niegdyś ci nieprzydatnego teraz zaś ci i mnie pożytecznego  12. którego odesłałem ci zaś jego to jest moje głębokie uczucia przygarnij  13. którego ja chciałem przy sobie samym zatrzymać aby za ciebie służyłby mi w więzach dobrej nowiny  14. bez zaś twojego mniemania niczego chciałem uczynić aby nie jak według konieczności dobro twoje byłoby ale według dobrowolnego  15. Może bowiem z powodu tego został oddzielony na godzinę aby wiecznego go otrzymałbyś  16. już nie jak niewolnika ale za niewolnika brata umiłowanego najbardziej mnie ile więcej zaś bardziej tobie i w ciele i w Panu  17. Jeśli więc mnie masz (za) wspólnika przygarnij go jak mnie  18. Jeśli zaś jakąś uczynił niesprawiedliwość tobie lub jest winien to mnie zaliczaj  19. Ja Paweł napisałem moją ręką ja oddam aby nie mówiłbym ci że i siebie samego mi jesteś winien w zamian  20. Tak bracie ja (z) ciebie obym miał korzyść w Panu pokrzep moje głębokie uczucia w Panu  21. Będąc przekonany (o) posłuszeństwie twoim napisałem ci wiedząc że i ponad co mówię uczynisz  22. Równocześnie zaś i przygotuj mi gościnę mam nadzieję bowiem że przez modlitwy wasze zostanę darowany wam  23. Pozdrawiają cię Epafras współwięzień mój w Pomazańcu Jezusie  24. Marek Arystarch Demas Łukasz współpracownicy moi  25. Łaska Pana naszego Jezusa Pomazańca z duchem waszym amen do Filemona zostało napisane z Rzymu przez Onezyma domownika 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org