Textus Receptus Oblubienicy

I List Piotra

Autor:
Apostoł Piotr.
Czas:
Ok. 64 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Udzielenie duchowego wsparcia wierzącym rozproszonym w północnych krainach Azji Mniejszej.
Temat:
Życie godne duchowego odrodzenia.

Rozdział 1

1. Piotr wysłannik Jezusa Pomazańca wybranym wychodźcom rozproszenia Pontu Galacji Kapadocji Azji i Bitynii  2. według wcześniejszego poznania Boga Ojca w poświęceniu Ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Pomazańca łaska wam i pokój oby został pomnożony (oby zostały pomnożone)  3. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezus Pomazańca według wielkiego Jego miłosierdzia odrodziwszy nas do nadziei żyjącej przez powstanie Jezusa Pomazańca z martwych  4. do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskazitelnego i niewiędnącego które jest zachowane w niebiosach dla was  5. w mocy Boga którzy jesteście strzeżeni przez wiarę ku zbawieniu gotowego zostać objawionym w porze ostatniej  6. W tym weselicie się mało teraz jeśli które trzeba jest zostawszy zasmuconymi w różnych próbach  7. aby wypróbowanie waszej wiary o wiele droższe (niż) złoto które jest zniszczalne przez ogień zaś które jest próbowane zostałoby znalezione na pochwałę i szacunek i chwałę w objawieniu się Jezusa Pomazańca  8. którego nie zobaczywszy miłujecie w którego teraz nie widząc wierząc zaś weselicie się radością niewysłowioną i która jest otoczona chwałą  9. dostając koniec wiary waszej zbawienie dusz  10. O to zbawienie poszukiwali i pilnie badali prorocy o (tej) względem was łasce którzy prorokowali  11. Badając na jaką lub jakiego rodzaju porę wskazywał w nich Duch Pomazańca wcześniej świadczący na Pomazańca cierpienia i po tych chwały  12. którym zostało objawione że nie sobie samym nam zaś służyły one co teraz zostało ogłoszone wam przez (tych) którzy ogłosili dobą nowinę wam w Duchu Świętym który został wysłany z nieba w które pragną zwiastunowie zajrzeć  13. Dlatego przepasawszy sobie biodra myśli waszej będąc trzeźwymi całkowicie nabierzcie nadziei w która jest niesiona wam łasce w objawieniu się Jezusa Pomazańca  14. Jak dzieci posłuszeństwa nie dostosowując swojej postaci do wcześniej w niewiedzy waszych pożądliwości  15. Ale według (Tego) który wezwał was Świętego i sami święci w każdym postępowaniu stańcie się  16. dlatego, że jest napisane święci stańcie się gdyż Ja święty jestem  17. I jeśli Ojca przywołujecie bez względu na osobę sądzącego według każdego uczynku w strachu (przez) zamieszkiwanie waszego czasu postępujcie  18. Wiedząc że nie zniszczalnymi srebrem lub złotem zostaliście odkupieni z próźnego waszego postępowania przekazanego przez ojców  19. ale drogą krwią jako Baranka nienagannego i nieskalanego Pomazańca  20. który jest poznany wcześniej wprawdzie przed założeniem świata który został objawiony zaś w ostatnich czasach dla was  21. przez Niego wierzących w Boga który wzbudził Go z martwych i chwałę Mu dawszy tak, aby wiara wasza i nadzieja być w Bogu  22. Dusze wasze oczyszczając w posłuszeństwie prawdzie przez Ducha do braterstwa nieobłudnego z czystego serca jedni drugich umiłujcie żarliwie  23. którzy są odradzeni nie z nasienia zniszczalnego ale niezniszczalnego przez Słowo żyjącego Boga i trwającego na wiek  24. Dlatego, że wszelkie ciało jak trawa i każda chwała człowieka jak kwiat trawy została wysuszona trawa i kwiat jej opadł  25. zaś przesłanie Pana trwa na wiek tym zaś jest przesłanie które zostało ogłoszone w dobrej nowinie do was 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org