Textus Receptus Oblubienicy

II List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.

Rozdział 1

1. Starszy (do) wybranej pani i (do) dzieci jej które ja miłuję w prawdzie i nie ja sam ale i wszyscy którzy znają prawdę  2. ze względu na prawdę pozostającą w nas i z nami będzie na wiek  3. Będzie z wami łaska miłosierdzie pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Pomazańca Syna Ojca w prawdzie i miłości  4. Uradowałem się bardzo że znalazłem z dzieci twoich chodzących w prawdzie tak, jak przykazanie otrzymaliśmy od Ojca  5. A teraz proszę ciebie pani nie jak przykazanie piszący ci nowe ale które mieliśmy od początku aby miłowalibyśmy jedni drugich  6. a to jest miłość aby postępowalibyśmy według przykazań Jego to jest przykazanie tak, jak słyszeliście od początku aby w nim chodzilibyście  7. Gdyż liczni zwodziciele wyszli na świat nie wyznający Jezusa Pomazańca przychodzącego w ciele to jest zwodziciel i w miejsce Pomazańca  8. Uważajcie (na) siebie aby nie zniszczylibyście co wypracowaliście ale zapłatę pełną odebralibyście  9. Każdy przekraczający i nie pozostający w nauce Pomazańca Boga nie ma pozostający w nauce Pomazańca ten i Ojca i Syna ma  10. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi nie przyjmujcie go do domu i radować się mu nie mówcie  11. Bo mówiący mu radować się jest wspólnikiem czynów jego niegodziwych  12. Wiele mając wam pisać nie chciałem przez papier i atrament ale mam nadzieję przyjść do was i ustami do ust powiedzieć aby radość nasza byłaby która jest wypełniona  13. Pozdrawia(ją) cię dzieci siostry twojej wybranej amen 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org