Dosłowny

Textus Receptus Oblubienicy

III List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

 Starszy Gajuszowi umiłowanemu którego ja miłuję w prawdzie  Umiłowany o wszystkich modlę się (by) ci mieć się dobrze i być zdrowym tak, jak ma się dobrze twoja dusza  Uradowałem się bowiem bardzo gdy przychodzą bracia i gdy świadczą twojej prawdzie tak, jak ty w prawdzie postępujesz  Większej od tych nie mam radości aby słyszałbym moje dzieci w prawdzie postępujące  Umiłowany wierne czynisz że jeśli pracowałbyś dla braci i dla obcych  którzy poświadczyli twoją miłość wobec zgromadzenia których dobrze uczynisz wyprawiwszy godnie Boga  Dla bowiem imienia Jego wyszli nic przyjmując od narodów  My więc powinniśmy przyjmować takich aby współpracownicy stawalibyśmy się prawdy  Napisałem zgromadzeniu ale kochający pierwszeństwo (z) nich Diotrefes nie przyjmuje nas  Dla- tego jeśli przyszedłbym przypomnę jego czyny które czyni słowami niegodziwymi obmawiając nas i nie będąc zadowolonym z tych ani on przyjmuje braci i chcącym zabrania i ze zgromadzenia wyrzuca  Umiłowany nie naśladuj złego ale dobro dobro czyniący z Boga jest zaś zło czyniący nie widział Boga  Demetriuszowi jest zaświadczone przez wszystkich i przez samą prawdę i my zaś świadczymy i wiesz że świadectwo nasze prawdziwe jest  Wiele miałem pisać ale nie chcę przez atrament i trzcinę ci napisać  Mam nadzieję zaś zaraz zobaczyć cię i ustami do ust pomówimy pokój ci pozdrawiają cię przyjaciele pozdrów przyjaciół po imieniu
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Textus Receptus Oblubienicy - Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org