Artykuł

W jaki sposób protestanci się spowiadają i otrzymują rozgrzeszenie?

dr prez. Mateusz Wichary

Protestanci spowiadają się Bogu osobiście, przy czym rzadko nazywa się to spowiedzią. Funkcjonuje raczej określenie „wyznanie grzechów”. Wyznanie to niekoniecznie odbywa się w kościele, zwykle ma ono miejsce w trakcie osobistej modlitwy.

1 stycznia 2013


Protestanci spowiadają się Bogu osobiście, przy czym rzadko nazywa się to spowiedzią. Funkcjonuje raczej określenie „wyznanie grzechów”. Wyznanie to niekoniecznie odbywa się w kościele, zwykle ma ono miejsce w trakcie osobistej modlitwy.

Protestanci przyjmują przebaczenie wierząc w moc odpuszczenia grzechów, którą posiada ‒ dzięki swej śmierci krzyżowej ‒ ich Arcykapłan, Jezus Chrystus. Podstawą tej wiary jest obietnica Boża z 1 Listu Jana:

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości (1 Jan 1:9).

Werset poprzedni brzmi:

Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma,

a następny:

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.

Wyznawanie grzechów jest więc koniecznym elementem żywego, szczerego życia z Bogiem. Fragment ten w żaden sposób nie prowadzi do wniosku, iż do odpuszczenia potrzebny jest jakiś dodatkowy (oprócz Jezusa) pośrednik (czyli ksiądz/kapłan). Przeciwnie, jedynym warunkiem (dla osób reprezentowanych przed Bogiem przez Jezusa) jest wyznanie grzechów.

Należy przy tym podkreślić, że wyjątkowym wyznaniem grzechów jest nawrócenie. To moment, w którym właśnie przez wyznanie grzechów i przyznanie się do nich człowiek przestaje „samego siebie zwodzić” oraz „robić kłamcę z Boga” i staje się autentycznym chrześcijaninem. Uznaje swą winę, żałuje za nią, przestaje się łudzić, że wszystko z nim jest w porządku. Przychodzi do Boga jako grzesznik i woła o przebaczenie i Bożą łaskę, zmieniającą życie. Dlatego nawrócenie nazywane jest również upamiętaniem, czyli oprzytomnieniem, zatrzymaniem się w życiu, zmianą myślenia, z kierowanego pragnieniem ucieczki od Boga ‒ na przyznające Bogu prawo do prowadzenia naszego życia oraz definiowania grzechu i dobra.

Fragmenty z książki: dr Mateusz Wichary. „Najczęstsze pytania o protestantyzm”.

dr Mateusz Wichary - Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (obecnie EWST) i Highland Theological College w Szkocji. Były Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (2013-2021). Przewodniczący Rady Aliansu Ewangelicznego w Polsce w latach 2016-2018. Dyrektor Wydawnictwa "Słowo Prawdy". W przeszłości pastor zborów w Sopocie i Toruniu. W WBST prowadzi zajęcia z zakresu teologii systematycznej, dogmatyki, teologii protestanckiej oraz wiedzy o baptyzmie.