Artykuł

Czy protestanci wierzą w czyściec i modlą się za zmarłych?

dr prez. Mateusz Wichary

Nie. A mówienie o czyśćcu uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy, zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją w niewierze, licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda tam dostać. A z czyśćca ‒ ostatecznie do Nieba.

4 stycznia 2013


Nie. A mówienie o czyśćcu uważamy za szkodliwe usypianie sumień. Grzesznicy, zamiast powierzyć swoje życie Chrystusowi, żyją w niewierze, licząc, że „nie są tacy źli” i jakoś im się uda tam dostać. A z czyśćca ‒ ostatecznie do Nieba.

Rzymskokatolickie nauczanie o czyśćcu (warto tu zauważyć, że prawosławie, podobnie jak protestantyzm, o czyśćcu nie uczy) wynika z pojmowania usprawiedliwienia grzesznika jako osiągnięcia przez niego stanu doskonałości. Skoro chrześcijanin umierając pozostaje grzeszny, musi się udoskonalić po śmierci. W jakiś sposób pomagać mają w tym dobre uczynki, którymi Kościół dysponuje na ziemi – stąd pojawiły się odpusty, czyli kupowanie od Kościoła ulg w mękach czyśćcowych oraz praktyka modlitwy za zmarłych. Historycznie, sprzeciw wobec tej koncepcji spowodował powstanie protestantyzmu.

Protestanci uważają, że jesteśmy zbawieni mocą krwi Chrystusa, która oczyszcza całkowicie i nie potrzebuje żadnych udoskonaleń. Wierzymy, że nasz stan wieczny wybieramy tutaj, po tej stronie śmierci.

Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hebrajczyków 9:27).

Po śmierci, człowiek jest albo doskonale zbawiony, albo całkowicie potępiony. Po śmierci nie zachodzą już żadne zmiany. Osoby zbawione, choć są grzeszne, dzięki działaniu ofiary Chrystusa są przez Boga uznawane za niewinne. Nie potrzeba więc żadnego uzupełniania skuteczności ofiary Chrystusa. Osoby pojednane ze Stwórcą przez zaufanie Chrystusowi (niezależnie od wyznania) będą na wieki z Bogiem.

Pozostali zaś będą sądzeni za swe grzechy, podlegając Bożemu gniewowi w piekle. Jeśli chodzi o dzieci nienarodzone, niemowlęta oraz osoby, które nigdy nie słyszały Ewangelii o Chrystusie, zdania są podzielone. Panuje jednak zgoda, że Bóg nie będzie wobec nich niesprawiedliwy.

Fragmenty z książki: dr Mateusz Wichary. „Najczęstsze pytania o protestantyzm”.

dr Mateusz Wichary - Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (obecnie EWST) i Highland Theological College w Szkocji. Były Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (2013-2021). Przewodniczący Rady Aliansu Ewangelicznego w Polsce w latach 2016-2018. Dyrektor Wydawnictwa "Słowo Prawdy". W przeszłości pastor zborów w Sopocie i Toruniu. W WBST prowadzi zajęcia z zakresu teologii systematycznej, dogmatyki, teologii protestanckiej oraz wiedzy o baptyzmie.