Artykuł

Plan czytania Biblii 2022

Krzysztof Radzimski

Jeżeli chcesz przeczytać całą Biblię w nadchodzącym roku...

28 grudnia 2021


Czytanie Biblii to jedno z podstawowych powinności chrześcijanina. Wierzymy, że jest to Słowo Boże (1Tes 2:13), którym trzeba karmić się codziennie (Ps 1). Regularne czytanie Biblii, modlitwa i post, stanowią duchowy oręż, dodają sił w codziennych zmaganiach, uczą praktycznej miłości. Duch Święty przypomina to słowo (J 14:26) i prowadzi cię w każdej próbie przekazania go drugiej osobie (Ef 3:5). Jeżeli chcesz przeczytać całą Biblię w nadchodzącym roku 2022, to poniżej zamieszczamy plan na każdy dzień.

  1. Plan czytania Biblii - wersja kieszonkowa Microsoft Excel
  2. Plan czytania Biblii - wersja kieszonkowa PDF
  3. Plan czytania Biblii - wersja Microsoft Word
  4. Plan czytania Biblii - wersja PDF

Jest to zadanie wymagające wytrwałości. Być może konieczne będzie odłożenie mniej ważnych zajęć takich jak telewizja czy media społecznościowe. Lepiej jednak mieć społeczność z Panem. On obiecał: Szukajcie, a znajdziecie (Mt 7:7). Pamiętaj o modlitwie. Bez niej wytrwałość i zrozumienie Bożego Słowa nie są możliwe.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z księgami i listami spoza kanonu Pisma Świętego, w trzeciej kolumnie znajdują się czytania wyróżnione kursywą. Księgi starotestamentowe można odnaleźć w Biblii Tysiąclecia, Biblii Ekumenicznej lub Biblii Paulistów (Przekład wyd. św. Pawła). Chrześcijańskie listy spoza kanonu można znaleźć w książce Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich. Czytając je pamiętaj jednak, że nie są one częścią Biblii. Wierzymy, że Duch Święty zachował w całości to co niezbędne, czyli Stary i Nowy Testament. Reszta dostępnych pism może okazać się pożyteczna (2 Tym 3:15-17), pomóc zrozumieć okres międzytestamentalny i drugie stulecie chrześcijaństwa, lecz pisma te nie są wolne od błędów i wypaczeń swojej epoki.