Skrypt

Jak czytać Biblię

Krzysztof Radzimski

Gatunki literackie i środki stylistyczne.

3 marca 2022


Pobierz prezentację w formacie PDF lub PowerPoint

  1. Treści Pisma Świętego nie rozumiemy zawsze literalnie: Prz 8:29, Za 6:5,
    Rdz 1:17, ale sprawdzamy, czy nie jest to któraś ze znanych nam figur stylistycznych, która wskazuje właściwe znaczenie,
  2. Wyjaśnienia szukamy przede wszystkim w najbliższym kontekście,
    a następnie w dalszym kontekście, następnie w kulturze, ale zawsze przez pryzmat Chrystusa,
  3. Jeżeli to co obserwujemy w obszarze rzeczywistości (np. kulistość ziemi, obrót ziemi wokół słońca) przeczy temu co wydaje nam się, że Pismo „mówi”, to zastanawiamy się, czy aby nie rozumiemy tego tekstu w sposób opaczny.
  4. W Biblii szukamy co Jezusa Chrystusa: zapowiada i o Nim zaświadcza;
  5. Na Stare Przymierze patrzymy przez Nowe Przymierze