Biblia Jakuba Wujka*

Księga Jeremiasza

Rozdział 9

  Kto da głowie mojej wodę, a oczom moim źrzódło łez, i będę płakał we dnie i w nocy pobitych córki ludu mego!    Kto mię da na puszczy gospodę podróżników, i opuszczę lud mój, i odejdę od nich, bo wszyscy są cudzołożnicy, zbór przestępników!    I naciągnęli język swój jako łuk kłamstwa i nieprawdy. Zmocnili się na ziemi, bo ze złości do złości wychodzili, a mnie nie poznali, mówi JAHWE.    Każdy niech się strzeże bliźniego swego, a niech nie ufa każdemu bratu swemu. Bo każdy brat podchodząc podejdzie, a każdy przyjaciel zdradliwie postępować będzie.    I mąż z brata swego śmiać się będzie, a prawdy nie będą mówić. Bo nauczyli język swój mówić kłamstwo, starali się, aby źle czynili.    Mieszkanie twoje w pośrzodku zdrady: dla zdrady nie chcieli mię poznać, mówi JAHWE.    Przeto to mówi JAHWE zastępów: Oto ja spławię i spróbuję ich, bo cóż innego mam czynić od oblicza córki ludu mego?    Strzała raniąca język ich, zdradę mówił: usty swemi pokój z przyjacielem swym mówi, a potajemnie zakłada nań sidła.    A więc dlatego nie nawiedzę? mówi JAHWE, abo nad takim narodem nie pomści się dusza moja?    Nad górami wezmę płacz i lament i nad pięknymi puszczej narzekanie, bo spalone są; dlatego że nie masz męża przechodzącego i nie słyszeli głosu dzierżawce, od ptastwa powietrznego aż do bydła, przenieśli się i odeszli.    I obrócę Jeruzalem w gromady piasku i w legowiska smoków, a miasta Judzkie dam na spustoszenie, tak iż nie będzie obywatela.    Kto jest mąż mądry, który by to wyrozumiał i do którego było słowo ust PANskich, aby to opowiadał, dlaczego zginęła ziemia i spalona jest jako pustynia, dlatego że nie masz, kto by przechodził?    I rzekł JAHWE: Iż opuścili zakon mój, którym im dał, a nie słuchali głosu mego i nie chodzili w nim,    a chodzili za nieprawością serca swego i za Baalim, czego się nauczyli od ojców swoich.    Przetoż to mówi JAHWE zastępów, Bóg Izraelski: Oto ja nakarmię ten lud piołynem i napoję je wodą żółci.    I rozproszę je między narody, których nie znali sami i ojcowie ich, a poślę za nimi miecz - aż będą wytraceni.    To mówi JAHWE zastępów, Bóg Izraelski: Przypatrzcie się a przyzowcie narzekalnic i niech przydą. I do tych, które mądre są, poślicie a niech się pośpieszą.    Niech się pokwapią a uczynią nad nami lament, niech wylewają oczy nasze łzy, a powieki nasze niech opływają wodą.    Bo głos lamentu słyszan jest z Syjonu: Jakośmy zburzeni i zawstydzeni barzo? Bośmy opuścili ziemię, bo rozrzucone są mieszkania nasze.    A tak słuchajcie, niewiasty, słowa PANskiego, a niech przyjmą uszy wasze mowę ust jego i nauczajcie córek waszych lamentu, a każda bliską swoję narzekania.    Bo wlazła śmierć okny naszemi, weszła do domów naszych: aby wytraciła dzieci z ulice, a młodzieńce z rynków.    Mów: To mówi JAHWE: I polęże trup człowieczy jako gnój po polu i jako siano za żnącym, a nie masz, kto by zbierał.    To mówi JAHWE: Niech się nie chłubi mądry w mądrości swej i niech się nie chłubi mężny w męstwie swym, i niech się nie chłubi bogaty w bogactwie swoim.    Ale się niech w tym chłubi, który się chłubi, że umie i zna mię, żem ja jest JAHWE, który czynię miłosierdzie i sąd, i sprawiedliwość na ziemi, bo mi się to podoba, mówi JAHWE.    Oto dni przychodzą, mówi JAHWE, a nawiedzę każdego, który ma obrzezany odrzezek:    Egipt i Judę, i Edom, i syny Ammonowe, i Moaba. I wszytkie, którzy są podstrzyżeni na długi włos, mieszkający na puszczy. Bo wszytkie narody mają odrzezek, a wszytek dom Izraelów nie obrzezani są sercem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible