Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

  A we dni one przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy Żydowskiej ziemie    i mówiąc: Czyńcie pokutę, abowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.    Bowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie szcieżki jego.    A ten Jan miał odzienie z sierci wielbłądowej i pas skórzany około biódr swoich, a pokarm jego był szarańcze i miód leśny.    Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszytka Żydowska ziemia, i wszytek kraj około Jordanu,    i byli chrzczeni w Jordanie od niego, spowiadając się grzechów swoich.    A gdy widział wielu z Faryzeuszów i Saduceuszów przychodzących do chrztu swego, mówił im: Rodzaju jaszczurcy, któż wam pokazał, abyście uciekali od przyszłego gniewu?    Czyńcież tedy owoc godny pokuty.    A nie chciejcie mówić sami w sobie: Ojca mamy Abrahama. Abowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z kamienia tego wzbudzić syny Abrahamowi.    Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Przeto wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.    Jać was chrzczę wodą ku pokucie, ale który przydzie po mnie, mocniejszy jest niż ja, któregom trzewików nie jest godzien nosić, ten ci was ochrzci Duchem Ś. i ogniem.    Którego łopata w ręku jego, a wyczyści bojowisku swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.    Tedy Jezus przyszedł do Galilejej do Jordanu do Jana, aby był ochrzczon od niego.    A Jan mu nie dopuszczał, mówiąc: Ja mam być ochrzczon od ciebie, a ty idziesz do mnie?    A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Zaniechaj teraz, abowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. I tak go dopuścił.    A gdy był Jezus ochrzczony, wnet wystąpił z wody. A oto się otworzyły jemu niebiosa i widział Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego nań.    A oto głos z niebios mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którymem upodobał sobie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible