Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

Dzieje Apostolskie

Rozdział 26

  A Agryppa rzekł do Pawła: Masz wolność sam o się mówić. Tedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł obmowę czynić:    We wszytkim, w czym mię winują Żydowie, królu Agryppo, za szczęśliwego się poczytam, iż dziś mam przed tobą się bronić,    zwłaszcza żeś ty świadom wszytkiego i które są między Żydy zwyczajów i gadek, przetoż cię proszę, żebyś mię cierpliwie słuchał.    A żywotać mego z młodości, jaki był od początku między narodem moim w Jeruzalem, świadomi wszyscy Żydowie,    znając mię z dawna (gdyby świadczyć chcieli), iż według napewniejszej sekty nabożeństwa naszego żyłem Faryzeuszem.    A teraz w nadziei obietnice, która jest ojcom naszym od Boga uczyniona, stoję sądowi poddany:    do której dwanaście naszych pokolenia we dnie i w nocy służąc, spodziewają się przyść. O którą nadzieję od Żydów oskarżonem jest, królu.    Cóż za niegodną wiary rzecz u siebie macie, jeśli Bóg umarłe wskrzesza?    Jam ci rozumiał, żem powinien był wiele czynić przeciw imieniowi Jezusa Nazareńskiego,    com i czynił w Jeruzalem, i wielem świętych ja w więzieniu zamykał, wziąwszy moc od przedniejszych kapłanów, a gdy je zabijano, nosiłem dekret.    I częstokroć karząc je po wszytkich bóżnicach, przymuszałem bluźnić, a nazbyt przeciw nim szalejąc, przeszladowałem aż i do postronnych miast.    W czym, gdym do Damaszku jachał, z władzą i dozwoleniem przedniejszych kapłanów,    w śrzód dnia w drodze, widziałem, królu, jasność z nieba nad jasność słoneczną, że mię oświeciła i tych, którzy ze mną wespół byli.    A gdyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, mówiący do mnie Żydowskim językiem: Szawle, Szawle, przecz mię przeszladujesz? Trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać.    A jam rzekł: Ktoś jest, Panie? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, którego ty przeszladujesz.    Ale powstań a stań na nogi twe, abowiem na tom ci się ukazał, abych cię postanowił sługą i świadkiem tego, coś widział, i tego, w czym ci się okażę,    wyrywając cię od ludu i poganów, do których cię ja teraz posyłam,    abyś otworzył oczy ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby wzięli odpuszczenie grzechów i dział między świętymi przez wiarę, która jest w mię.    Dla czego, królu Agryppo, nie byłem niewiernym niebieskiemu widzeniu,    ale naprzód tym, którzy są w Damaszku i w Jeruzalem, i po wszytkiej krainie Żydowskiej, i poganom opowiadałem, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, czyniąc uczynki godne pokuty.    Z tej przyczyny Żydowie, poimawszy mię w kościele, kusili się zabić mię.    Lecz ratunkiem Boskim wspomożony ostałem się aż do dnia tego, świadcząc i mniejszemu i więtszemu, nic nie powiedając prócz tego, co opowiedzieli, że przyść miało, Prorocy i Mojżesz:    jeśli cierpiętliwy Chrystus, jeśli pierwszy z powstania od umarłych światłość ma opowiedać ludowi i poganom.    To gdy on mówił i obmowę czynił, rzekł Festus głosem wielkim: Szalejesz, Pawle! Wielka cię nauka przywodzi ku szaleństwu!    A Paweł: Nie szaleję, prawi, cny Feste, ale prawdy i trzeźwości słowa powiadam.    Bo o tym wie król, do którego i bezpiecznie mówię. Bo mniemam, że nic z tych rzeczy nie jest mu tajno. Bo się nic z tych rzeczy nie działo w kącie.    Wierzysz, królu Agryppo, Prorokom? Wiem, iż wierzysz!    A Agryppa do Pawła: Mało mię nie namówisz, abych był Chrześcijaninem.    A Paweł rzekł: Żądam od Boga, aby i w male, i w wielu, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy słuchają dziś, takimi się zstali, jakim ja też jest, okrom tych oków.    I wstał król i starosta, i Bernice, i ci, którzy siedzieli z nimi.    A odstąpiwszy się, rozmawiali z sobą, mówiąc: Iż nic nie uczynił ten człowiek godnego śmierci abo więzienia.    A Agryppa rzekł Festowi: Ten człowiek mógł był wolnym być uczynion, by był do Cesarza nie apelował. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible