Literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka*

I List do Koryntian

Rozdział 13

  Gdybych mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bych nie miał, zstałem się jako miedź brząkająca abo cymbał brzmiący.    I chociabych miał proroctwo, i wiedziałbych wszytkie tajemnice i wszelką naukę, i miałbym wszytkę wiarę, tak iżbych góry przenosił, a miłości bych nie miał, nicem nie jest.    I choćbych wszytkie majętności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym wydał ciało moje tak, iżbych gorzał, a miłości bych nie miał, nic mi nie pomoże.    Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zajźrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się,    nie jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku gniewu, nie myśli złego,    nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy.    Wszytko znosi, wszytkiemu wierzy, wszytkiego się nadziewa, wszytko wytrwa.    Miłość nigdy nie ginie: choć proroctwa zniszczeją, chociaż języki ustaną, chociaż umiejętność będzie zepsowana.    Abowiem po części znamy i po części prorokujemy.    Ale gdy przyjdzie, co jest doskonałego, co jest po części, zniszczeje.    Gdym był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, myśliłem jako dziecię. Lecz gdym się zstał mężem, wyniszczyłem, co było dziecinnego.    Teraz widzimy przez zwierciadło przez podobieństwo: lecz w on czas - twarzą w twarz. Teraz znam po części: lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest.    A teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, to troje: a z tych więtsza jest miłość. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible