Biblia Tysiąclecia wyd. 5*

Księga Hioba

Rozdział 20

  Wówczas zabrał głos Sofar z Naamy i rzekł:    Do tego każą powrócić mi myśli, wywołane wewnętrznym wzburzeniem.    Słucham nauki dla mnie obraźliwej, i duch mój mądry każe odpowiedzieć.    Czyż nie wiesz? Od dawien dawna, odkąd jest człowiek na ziemi,    radość występnych jest krótka, szczęście niewiernego trwa chwilkę,    choć w pysze chce sięgać po niebo i głową dotykać obłoków.    Jak gnój po nim zginie na zawsze, a ci, co go widzieli, mówią: A gdzież on?    Jak sen przeminął, nie można go znaleźć jak nocne marzenie - wypłoszony.    Choć goni go oko, nie sięgnie, jego miejsce nie ujrzy go więcej.    Synowie jego będą błagać biednych, jego ręce zwrócą jego mienie.    Jego kości tak pełne były krzepy: wraz z nim ją kładą do prochu.    Jego usta w złu smakowały, ukrywał je pod językiem,    oszczędzał je i nie wypuszczał, trzymał na środku podniebienia.    Pokarm ten zmienił się w trzewiach, we wnętrzu, w gorycz wężową.    Bogactwa połknął i zwraca: Bóg wyrzuca je z niego.    Jad wężowy on wsysał, zabije go język żmijowy.    Nie spojrzy na wody płynące, na rzeki, co płyną miodem i śmietaną.    Zwrócił swój zysk nie połknięty. Wymiana dóbr go nie cieszy.    Ubogich miażdżył i pozostawiał, zagrabił dom, choć go nie budował,    nie zaznał spokoju w swym wnętrzu, nie uratował się swoim skarbem.    Nic nie uszło jego chciwości, stąd jego dobra nietrwałe.    Poczuje głód mimo obfitości, owładnie nim siła nieszczęścia.    Gdy będzie czym wnętrze napełnić, [Bóg] ześle na niego żar swego gniewu, wyleje nań fale swej zapalczywości.    Uciekł przed bronią żelazną, przebije go łuk brązowy.    Wyciągnął strzałę, wyszła mu z grzbietu, błysk ostrza - z jego żółci. Owładnie nim przerażenie.    Cały mrok jak skarb zachowany dla niego, nie wzniecony ogień go strawi, pochłonie ocalałego w namiocie.    Jego winę ujawnią niebiosa, przeciw niemu ziemia powstanie.    Dom jego powódź uniesie, rzeki, co płyną w dniu Jego gniewu.    To los odstępcy od Boga, dziedzictwo przez Boga przyznane. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible