Biblia Tysiąclecia*

Księga Abdiasza

Autor:
Abdiasz.
Czas:
586-582 r. p. Chr. (po upadku Judy, przed upadkiem Edomu).
Miejsce:
(1) Zamieszkiwania adresatów: Edom; (2) powstania Księgi: jedno z miejsc rozproszenia ludności Judy.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Edomem i zapowiedź odnowy Izraela.
Temat:
Pewność Bożej kary za niegodziwe postępowanie i pewność powodzenia Bożego planu zjednoczenia i powodzenia Izraela.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

  Widzenie Abdiasza. Wprowadzenie Tak mówi Pan Bóg do Edomus. Wieść niezawodną usłyszeliśmy od Pana, a zwiastuna wysłano do narodów: Powstańcie! Stańcie przeciw niemu do bitwy!    Oto pomniejszyłem cię wśród narodów, bardzo jesteś wzgardzony.    A pycha twego serca zwiodła ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, który na wysokościach założyłeś swoją siedzibę, który mówisz w swym sercu: Któż mnie strąci na ziemię?    Choćbyś wzniósł się jak orzeł i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo, stamtąd Ja strącę ciebie - wyrocznia Pana.    Jeśli wtargną do ciebie złodzieje albo rabusie nocni, jakże zachowasz spokój! Czy nie okradną cię doszczętnie? Jeśli przyjdą do ciebie zbieracze winogron, to czy zostawią cokolwiek?    Jakże przeszukali Ezawa, splądrowali jego schowki!    Przepędzili cię aż do granicy. Wszyscy twoi sprzymierzeńcy cię zwiedli. Oszukali cię twoi przyjaciele. Twoi stołownicy zastawili na ciebie sieć. Brak w tym rozsądku.    Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wytracę mądrych z Edomu i rozsądek z góry Ezawa?    I zadrżą, Temanie, twoi mocarze, bo w czasie rzezi zginą wszyscy z góry Ezawa. Z powodu zbrodni,    z powodu gwałtu wobec brata twego, Jakuba, okryje cię hańba, zostaniesz zniszczony na wieki.    W dniu, w którym stanąłeś przeciwko niemu, w dniu, w którym obcy brali w niewolę jego wojsko, a cudzoziemcy wkroczyli w jego bramy i rzucali los o Jeruzalem, również ty byłeś jakby jednym z nich.    Przestań się cieszyć widokiem brata twego w dniu jego nieszczęścia! Przestań się śmiać z synów Judy w dniu ich zagłady! Przestań wygłaszać mowy w dniu ucisku!    Przestań wchodzić w bramy ludu mego w dniu jego klęski! Przestań się cieszyć, zwłaszcza ty, widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego bogactwa w dniu jego klęski!    Przestań stawać na rozdrożu, by zabijać jego uciekinierów! I nie wydawaj jego ocalonych w dniu ucisku!    Albowiem nadchodzi dzień Pański na wszystkie narody. Tak jak ty uczyniłeś, uczynią tobie: Czyny twoje spadną na twoją głowę.    Albowiem jak wy piliście na mojej świętej górze, tak wszystkie narody pić będą nieustannie; będą pić na umór i staną się, jakby ich nie było.    Lecz schronienie będzie na górze Syjon i będzie ona święta, a dom Jakuba posiądzie swoje dziedzictwo.    Dom Jakuba będzie ogniem, dom Józefa - płomieniem, a dom Ezawa - słomą; zapalą i pochłoną go i nic nie pozostanie z domu Ezawa, tak bowiem postanowił Pan.    I posiądą Negeb, to jest górę Ezawa, oraz Szefelę, to jest kraj Filistynów. I posiądą ziemię Efraima, to jest ziemię Samarii, a Beniamin [posiądzie] Gilead.    Wygnańcy zaś z Chalach, synowie Izraela, odziedziczą ziemię Kanaan aż do Sarepty, a wygnańcy z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefarad, posiądą miasta Negebu.    I pójdą zwycięzcy na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I do Pana będzie należeć królowanie! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Tysiąclecia, wydanie V.
Prawo autorskie © 1999, Pallottinum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1999 by Pallottinum. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible