Biblia Warszawska

Księga Rodzaju

Rozdział 11

Wieża Babel
  Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.    Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.    I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.    Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!    Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.    I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.    Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!    I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.    Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. 
Potomkowie Sema
  Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachszada w dwa lata po potopie.    Po zrodzeniu Arpachszada żył Sem pięćset lat i zrodził synów i córki.    Gdy Arpachszad miał trzydzieści pięć lat, zrodził Szelacha.    Po zrodzeniu Szelacha żył Arpachszad czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.    Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził Hebera.    Po zrodzeniu Hebera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.    Gdy Heber miał trzydzieści cztery lata, zrodził Pelega.    Po zrodzeniu Pelega żył Heber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.    Gdy Peleg miał trzydzieści lat, zrodził Reu.    Po zrodzeniu Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i zrodził synów i córki.    Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.    Po zrodzeniu Seruga żył Reu dwieście siedem lat i zrodził synów i córki.    Gdy Serug miał trzydzieści lat, zrodził Nachora.    Po zrodzeniu Nachora żył Serug dwieście lat i zrodził synów i córki.    Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, zrodził Teracha.    Po zrodzeniu Teracha żył Nachor sto dziewiętnaście lat i zrodził synów i córki.    Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana. 
Potomkowie Teracha
  A oto dzieje rodu Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota.    Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w Ur chaldejskim.    Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski.    A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci.    I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam.    Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org