Literacki

Biblia Warszawska*

Ewangelia Mateusza

Rozdział 17

Przemienienie Jezusa
  A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność.    I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło.    I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.    Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie! Dobrze nam tu być; i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden.    Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!    A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo.    I przystąpił Jezus, i dotknął się ich, i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się!    A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego.    A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych.    I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?    A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi.    Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich.    Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. 
Uzdrowienie epileptyka
  I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana,    I rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę.    I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić.    A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj.    I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny.    Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?    A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie.    Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. 
Jezus po raz wtóry zapowiada swoją śmierć
  A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.    I zabiją go, ale On trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. 
Jezus płaci podatek za siebie i Piotra
  A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?    Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych?    A on rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni.    Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible