Literacki

Biblia Warszawska*

III List Jana
(Trzeci list św. Jana)

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Prośba o przyjęcie misjonarzy i o wyprawienie ich w dalszą drogę.
Temat:
Współpraca na rzecz prawdy.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Pochwała pracy Gajusa
  Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.    Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.    Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie.    Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie.    Umiłowany! Wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom,    Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem.    Wyruszyli oni bowiem dla imienia jego, nic nie przyjmując od pogan.    My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. 
Trudności w Kościele
  Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas.    Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru.    Umiłowany! Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga.    Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.    Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem.    Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę, i wtedy osobiście porozmawiamy.    Pokój z Tobą! Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible