Porównanie tłumaczeń 1Tm 1:1

I Tymoteusza rozdział 1 zawiera 20 wersetów.
Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Paweł wysłannik Jezusa Pomazańca ze względu na nakaz Boga Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Pomazańca nadziei naszej
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Paweł, apostoł* Chrystusa Jezusa z rozkazu** *** Boga, naszego Zbawcy,**** ***** i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei,******[*510 14:14; 530 9:1-2][**z rozkazu Boga, κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ : ἐπιταγή, por. 520 16:26; 530 7:6; 540 8:8; 630 1:3. Tytuł, zob. 610 1:1L.][***510 1:2; 630 1:3][****Boga, naszego Zbawcy, θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν : σωτήρ odnoszone jest do bóstw, książąt i królów. W G 20 razy (najczęściej u Iz): 2 razy w odniesieniu do Boga. Rzymianie określali tak cesarza, zob. 490 1:47; 610 1:3;610 2:3;610 4:10; 630 1:3;630 2:10;630 3:4; 720 1:25. Paweł odnosi je do Chrystusa w 560 5:23; 570 3:20; 620 1:10; w 680 1:1: Boga naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστου, pod. 630 2:13.][*****230 65:6; 610 2:3; 610 4:10; 630 1:3; 630 2:10; 630 3:4][******580 1:27; 630 1:2; 630 3:7]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Paweł wysłannik* Pomazańca** Jezusa według rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Pomazańca** Jezusa, Nadziei naszej, [* Inaczej: "apostoł".] [** Tu znaczenie etymologiczne, normalnie już jak imię własne: "Chrystus". Przypis ten dotyczy także pozostałych miejsc tej księgi, w których powyższe słowo występuje.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Paweł wysłannik Jezusa Pomazańca ze względu na nakaz Boga Zbawiciela naszego i Pana Jezusa Pomazańca nadziei naszej