Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Rzeczywiście przeobficie okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
wyżej zaobfitowała zaś łaska Pana naszego z wiarą i miłością, (tą) w Pomazańcu Jezusie.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ponad obfitowała zaś łaska Pana naszego z wiarą i miłością w Pomazańcu Jezusie
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Ale rzeczywiście, łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
A łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Lecz barzo obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Bardziej jednak zaobfitowała łaska naszego Pana z wiarą i miłością, odnoszącą się do Chrystusa Jezusa.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
A łaska naszego Pana obficie zaowocowała we mnie wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Bezgraniczną swą wielkość objawiła łaska Pana naszego wraz z zaufaniem i miłością, które są w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Nasz Pan, Chrystus Jezus okazał mi bezgraniczną dobroć, wierność i miłość.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
Taki był bezmiar łaski Pana naszego, a z nią zaufania i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Але ласка нашого Господа багато збільшилась у мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś w Chrystusie Jezusie, pośród wiary oraz miłości, niezmiernie zaobfitowała łaska naszego Pana.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Łaska naszego Pana została mi udzielona przeobficie wraz z ufnością i miłością, które przychodzą przez Mesjasza Jeszuę.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
Lecz niezasłużona życzliwość naszego Pana niezmiernie obfitowała wraz z wiarą i miłością związaną z Chrystusem Jezusem.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Pan okazał mi wielką łaskę i wlał w moje serce wiarę i miłość samego Jezusa Chrystusa.