Porównanie tłumaczeń 1Tm 1:18

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Interlinearny Przekład Textus Receptus Oblubienicy
Ten nakaz podaję ci dziecko Tymoteuszu według wyprzedzających do ciebie prorokowań aby brałbyś udział w wojnie w nich dobrą służbę wojskową
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
To polecenie przekazuję ci, synu,* Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw,** abyś dzięki nim*** toczył szlachetny bój,****[*synu, tj. dziecko, τέκνον, pod. 610 1:2.][**610 4:14][***Lub: w nich.][****610 6:12; 620 4:7]
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ten nakaz podaję ci, synu Tymoteuszu, według prowadzących naprzód do ciebie prorokowań, aby służyłbyś wojskowo w nich piękną służbę wojskową*, [* "aby służyłbyś wojskowo w nich piękną służbę wojskową" - figura etymologica, sens metaforyczny.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ten nakaz podaję ci dziecko Tymoteuszu według wyprzedzających do ciebie prorokowań aby brałbyś udział w wojnie w nich dobrą służbę wojskową
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Nakaz ten powierzam tobie, synu, Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw. Staczaj, zgodnie z nimi, dobry bój.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ten nakaz daję tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój;
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu! abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
To rozkazanie poruczam tobie, Tymoteuszu, według uprzedzających o tobie proroctw, abyś w nich bojował dobry bój,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], w myśl proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś [wsparty] nimi toczył dobrą walkę,
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój,
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
To ci nakazuję, Tymoteuszu, moje dziecko, w myśl odnoszących się do ciebie dawnych proroctw, abyś zgodnie z nimi toczył dobrą walkę,
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Tymoteuszu, dziecko, takie ci oto daję polecenie, zgodne z wcześniejszymi proroctwami w odniesieniu do ciebie: prowadź dobry bój,
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Według dotyczących ciebie wcześniejszych proroctw, synu mój, Tymoteuszu, takie oto wezwanie kładę przed tobą, byś zgodnie z nimi prowadził tę piękną walkę,
Przekład literacki
Nowy Testament, Współczesny Przekład
Kochany mój Tymoteuszu, daję ci polecenie, abyś - zgodnie z tym, co o tobie przepowiadano -
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Oto napomnienie, jakie przekazuję ci, Tymoteuszu, dziecko moje, zgodnie z głoszonymi o tobie proroctwami. Wsparty nimi stawaj dzielnie w boju.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Цей наказ передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою,
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Podaję ci tą wskazówkę, dziecię Tymoteuszu, abyś na wzór proroków, którzy aż do ciebie szli przodem, służył wśród ludzi pięknym bojem,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
To zadanie, synu Tymoteuszu, powierzam tobie, zgodnie z proroctwami o tobie wygłoszonymi - abyś na mocy tych proroctw staczał dobry bój,
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Ten nakaz poruczam tobie, dziecko, Tymoteuszu, zgodnie z zapowiedziami, które wskazywały bezpośrednio na ciebie, abyś podług nich dalej toczył szlachetny bój,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia
Tymoteuszu, jesteś mi jak rodzony syn! Zgodnie z wcześniejszymi proroctwami, nakazuję ci więc, abyś jako żołnierz Pana dzielnie walczył w tej służbie,