Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
i nie zajmowali się baśniami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia, który jest w wierze.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
ani zajmować się bajkami i rodowodami nie kończącymi się, które odszukania podają raczej niż szafarzowanie Boga. (to) w wierze.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
ani wystrzegać się baśni i rodowodów nie kończących się które spory przydają raczej lub zbudowanie Boga w wierze