Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
dokonać sądu przeciw każdemu i skazując wszystkich bezbożnych za wszystkie uczynki bezbożne ich, które popełnili i za wszystkie twarde [słowa, które] wyrzekli przeciw Niemu grzesznicy bezbożni.
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
aby dokonać sądu nad każdym i skazać wszystkie dusze za wszelkie ich bezbożne czyny, których się dopuścili, i za wszelkie twarde słowa, które wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
(by) uczynić osądzenie przeciw wszystkim i zawstydzić każdą duszę za wszystkie dzieła bezbożności ich, którymi okazali bezbożność*, i za wszystkie twarde, które powiedzieli przeciw Niemu grzesznicy bezbożni". [* "dzieła bezbożności (...) okazali bezbożność" - figura etymologica.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
uczynić sąd przeciw wszystkim i odsłonić wszystkie bezbożności ich za wszystkie dzieła bezbożności ich którymi czynili bezbożność i za wszystkie twarde które powiedzieli przeciw Niemu grzesznicy bezbożni