Porównanie tłumaczeń Rt 1:1

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
I stało się w dniach, gdy sądzili sędziowie, że w ziemi nastał głód.* Wówczas wyszedł z Betlejem** judzkiego pewien człowiek, aby zatrzymać się*** na polach Moabu – on i jego żona, i dwaj jego synowie.****[*Wg tradycji rabinicznej autorem Księgi jest Samuel (Baba Bathra 14a-15b), por. jednak 80 4:17-22.][**Betlejem, לֶחֶם ּבֵית (bet lechem), czyli: dom chleba.][***zatrzymać się, לָגּור (lagur), tj. zatrzymać się jako cudzoziemiec l. obcy przybysz. Słowo to odnosi się do zamieszkania tymczasowego (np. 10 12:10;10 20:1;10 21:34; 120 8:1-2; 300 44:14) lub stałego w charakterze obcokrajowca (np. 10 47:4; 20 6:4; 40 15:14; 50 26:5; 100 4:3; 300 49:18, 33;300 50:40; 330 47:22-23).][****10 41:564; 10 2:2]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju głód. Wówczas z Betlejem[1] w Judzie wyszedł pewien człowiek wraz z żoną i dwoma synami, aby jako cudzoziemiec zatrzymać się na polach Moabu.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Zdarzyło się, że w czasach, kiedy rządzili sędziowie, nastał głód na ziemi. I pewien człowiek z Betlejem judzkiego wyruszył wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I stało się za onych czasów, kiedy sędziowie sądzili, był głód w ziemi; i poszedł niektóry mąż z Betlehem Juda na mieszkanie do ziemi Moabskiej z żoną swoją i z dwoma synami swymi.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Za czasu jednego sędziego, gdy Sędziowie byli przełożonemi, zstał się głód w ziemi. I szedł człowiek z Betlejem Juda, aby gościem był w krainie Moab z żoną swą i ze dwiema synoma.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju głód. Wtedy pewien człowiek z Betlejem judzkiego wyszedł wraz z żoną oraz dwoma synami, aby osiedlić się na ziemiach Moabu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Zdarzyło się, że gdy rządy w Izraelu sprawowali sędziowie, w kraju nastał głód. Z Betlejem leżącego w Judzie wyruszył więc pewien człowiek wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
W czasach Sędziów nastał głód w kraju. Wtedy to wyruszył z Betlejem Judzkiego pewien mąż z żoną i dwoma synami, by osiedlić się tymczasowo w ziemi Moab.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І сталося коли судді судили і в землі був голод, і чоловік з Вифлеєму Юди пішов, щоб жити в полі Моава, він і його жінка і його сини.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Za czasów, kiedy rządy sprawowali sędziowie, nastał w kraju głód. Wtedy pewien mąż z Betlechem w Judei, wyjechał wraz z żoną oraz dwoma swoimi synami, by zamieszkać w moabskiej krainie.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Zdarzyło się w dniach, gdy sędziowie wymierzali sprawiedliwość, że w kraju nastała klęska głodu i z Betlejem w Judzie wyruszył pewien mężczyzna z żoną i dwoma synami, aby się osiedlić jako przybysz na polach Moabu.