Porównanie tłumaczeń Rt 1:17

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Tam, gdzie umrzesz, umrę – i tam będę pochowana. Tak niech mi uczyni JHWH i do tego doda,* ** jeśli (co innego niż) śmierć oddzieli mnie od ciebie.[*Tak niech mi uczyni Pan i do tego doda, יֹסִיף וְכֹה לִי יְהוָה יַעֲׂשֶה ּכֹה . Formuła przysięgi, zob. 90 3:17;90 14:44;90 20:13;90 25:22; 100 3:9, 35;100 19:13; 110 2:23; 120 6:31. Przysięga obejmowała wyrażenie gotowości do poniesienia kary za jej niedotrzymanie. Treści kary nie wypowiadano.][**90 3:17; 90 14:44; 90 20:13; 90 25:22; 100 3:9; 100 19:13; 110 2:23; 120 6:31]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę — i tam złożą mnie do grobu. Niech PAN postąpi ze mną choćby najsurowiej — tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam będę pogrzebana. Niech mi to PAN uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Gdzie umrzesz, tam i ja umrę, i tam pogrzebiona będę. To mi niech uczyni Pan, i to niech przepuści na mię, że tylko śmierć rozłączy mię z tobą.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Która cię ziemia umarłą przyjmie, na tej umrę i tamże miejsce wezmę. To mi niech uczyni PAN i to niech przyczyni, jeśli nie sama śmierć mnie i ciebie rozłączy.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie!
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam zostanę pochowana. To niech mi PAN uczyni i doda coś jeszcze, jeśli to nie śmierć oddzieli mnie od ciebie.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam będę pogrzebana. Niech mnie PAN ciężko ukarze, jeśli nie zostanę z tobą do śmierci”.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Gdzie ty umrzesz, tam i ja, i tam będę pochowana. Niechaj tak mi uczyni Jahwe i niechaj to silnie potwierdzi, że tylko śmierć może nas rozdzielić!
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І де помреш ти, і я помру, там буду похована. Це хай вчинить мені Господь і це додасть, бо (тільки) смерть розлучить нас.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę oraz tam będę pochowaną. Tak niech mi uczyni WIEKUISTY i tak niech nadal sprawia. Tylko śmierć rozłączy mnie i ciebie.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Gdzie ty umrzesz – ja umrę i tam zostanę pogrzebana. Niech mi Jehowa to uczyni i do tego doda, jeśli cokolwiek innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie”.