Porównanie tłumaczeń Rt 1:2

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Człowiek ten miał na imię Elimelek,* a jego żona miała na imię Noemi,** a dwaj jego synowie mieli na imię Machlon*** i Kilion.**** Byli to Efratejczycy***** ****** z Betlejem judzkiego. I przybyli na pola Moabu, i tam przebywali.[*Elimelek, אֱלִימֶלְֶך (’elimelech), czyli: mój Bóg jest królem.][**Noemi, נָעֳמִי (no‘omi), czyli: moja miła (l. kochana).][***Machlon, מַחְלֹון (machlon), od חלה , czyli: chorowity, lub od מחל , czyli: wybaczający.][****Kilion, ּכִלְיֹון (kiljon), od כָלָה : czyli: delikatny, wątły (zob. 50 28:65; 290 10:22).][*****Efrata, אֶפְרָתָה , wioska (230 132:6) w sąsiedztwie Betlejem (10 35:16), często z nim identyfikowana (10 35:19;10 48:7; 80 4:11; 400 5:1); 80 1:2L. Efratejczyk, אֶפְרָתִים (’efratim), może ozn. osobę należącą do rodziny Efratejczyków (por. 130 4:4) zamieszkującej okolice Betlejem (90 17:12; por. 400 5:1), 80 1:2L.][******10 35:16; 230 132:6]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Człowiek ten miał na imię Elimelek,[2] jego żona miała na imię Noemi,[3] a dwaj synowie Machlon[4] i Kilion.[5] Byli oni Efratejczykami[6] z Betlejem judzkiego. Przybyli zatem na pola Moabu i tam się zatrzymali.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ten człowiek miał na imię Elimelech, jego żona — Noemi, a jego dwaj synowie — Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli do ziemi Moabu i tam zamieszkali.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
A imię męża onego było Elimelech, imię też żony jego Noemi, także imiona dwóch synów jego Mahalon i Chelijon, a ci byli Efratejczykami z Betlehem Juda, którzy zaszedłszy do krainy Moabskiej, mieszkali tam.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Samego zwano Elimelech, a żonę jego Noemi, a dwu synów jednego Mahalon, a drugiego Chelion, Efratczykowie z Betlejem Juda. I wszedszy w krainę Moabicką, mieszkali tam.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona - Noemi, jego dwaj synowie - Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion; byli to Efratejczycy z Betlejemu judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Człowiek ten nazywał się Elimelek, jego żona – Noemi, a dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli oni Efratytami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemie Moabu i tam zamieszkali.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona - Noemi, a synowie - Machlon i Kilion. Będąc Efratejczykami z Betlejem judzkiego, przybyli na bogate w pastwiska ziemie Moabu i tam się osiedlili.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Mężowi było na imię Elimelek, żonie zaś jego Noemi, a dwom jego synom: Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego; przybyli do ziemi Moab i tam zamieszkali.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І імя чоловіка Авімелех, і імя його жінки Ноемін, і імена двох їхніх синів Маалон і Хелеон, Ефратійці з Вифлеєму Юди. І прийшли вони до поля Моава і були там.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Zaś imię tego męża było Elimelech, a imię jego żony to Naemi, a imiona dwóch jego synów to Machlon i Kiljon. Byli to Efratydzi z Betlechem w Judei. A gdy przybyli do moabskiej krainy tam też osiedli.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Mężczyzna ten miał na imię Elimelec, jego żona zaś miała na imię Noemi, a jego dwaj synowie mieli na imię Machlon i Kilion; byli to Efratejczycy z Betlejem w Judzie. W końcu przyszli na pola Moabu i tam przebywali.