Porównanie tłumaczeń Rt 1:4

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Ci wzięli sobie za żony* Moabitki. Jedna miała na imię Orpa,** a druga miała na imię Rut;*** i mieszkali tam około dziesięciu lat.[*wziąć za żonę, וַּיִׂשְאּו לָהֶם נָׁשִים : 140 11:21;140 13:21;140 24:3; 150 9:2, 12;150 10:44; 160 13:25.][**Orpa, עָרְּפָה (‘orpa h): (1) od ערף , czyli: łamiąca (kark zwierzętom, zob. 20 13:13;20 34:20; 50 21:4-6; 290 66:3), stąd: twarda, uparta, twardego karku; (2) od arab. ‘urfat, czyli: grzywa, stąd: kobieta o pięknych włosach; (3) od arab. ‘arf(at), czyli: perfumy, stąd: wyperfumowana, pachnąca; (4) od עָפְרָה , czyli: młoda gazela.][***Rut, רּות (rut), forma רְעּות (re‘ut), czyli: przyjaźń, przyjaciółka.]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jednej było na imię Orpa,[7] a drugiej Rut.[8] Mieszkali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ci pojęli sobie za żony Moabitki: jedna miała na imię Orfa, a druga — Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
I pojęli sobie żony Moabskie; imię jednej Orfa, a drugiej imię Rut; i mieszkali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Którzy pojęli żony Moabitki, z których jedną zwano Orfa, a drugą Rut. I mieszkali tam dziesięć lat.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Oni wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Ci wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut; i mieszkali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jednej było na imię Orpa, drugiej – Rut. I przebywali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Obaj wzięli za żony Moabitki. Pierwsza nazywała się Orpa, zaś druga - Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Pojęli oni za żony Moabitki, z których jednej było na imię Orpa, a drugiej Rut, i mieszkali tam około dziesięciu lat.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І вони взяли собі жінок Моавіток, імя першої Орфа, і імя другої Рут. І жили там яких десять літ.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Ci pojęli sobie moabskie żony; imię jednej to Orpa, a imię drugiej to Ruth. I tak przebywali tam około dziesięciu lat.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Później mężczyźni ci wzięli sobie żony, Moabitki. Jedna miała na imię Orpa, a druga miała na imię Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat.