Porównanie tłumaczeń Jr 1:15

Link
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład dosłowny
EIB Przekład dosłowny
Bo oto Ja przywołam wszystkie plemiona* królestw północnych – oświadczenie JHWH – i przyjdą, i ustawią każdy swój tron u wejścia do bram Jerozolimy i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, i naprzeciw wszystkich miast Judy.**[*plemiona : brak w G.][**300 6:1; 300 10:22; 300 50:41]
Przekład literacki
EIB Przekład literacki
Bo oto Ja przywołam wszystkie plemiona królestw północnych — oświadcza PAN — i przyjdą, każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, naprzeciw wszystkich jej murów dookoła i naprzeciw wszystkich miast judzkich.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Bo oto zwołam wszystkie rody z królestw północnych, mówi PAN, i przyjdą, a każdy z nich ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, przeciw wszystkim jej murom i przeciw miastom Judy.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Bo oto Ja zawołam wszystkich rodzajów z królestw północnych, mówi Pan, aby przyciągnąwszy każdy z nich, postanowił stolicę swoję w wejściu bram Jeruzalemskich i przy wszystkich murach jego, i przy wszystkich miastach Judzkich.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
Bo oto ja zwołam wszytkie rodzaje królestw północnych, mówi PAN, i przyjdą, i postawią każdy stolicę swą w weszciu bram Jerozolimskich i na wszytkich murach jego wokoło, i na wszystkich miastach Judzkich.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia
Zwołam bowiem wszystkie królestwa północy - wyrocznia Pana - przyjdą i ustawią każdy swój tronu wejścia do bram Jerozolimy przeciw wszystkim jej murom dokoła i przeciw wszystkim miastom judzkim.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Bo oto Ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych - mówi Pan - i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, i naprzeciw wszystkich miast judzkich.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna
Bo oto zwołam wszystkie rody królestw z północy – wyrocznia PANA. Przybędą i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy przeciw wszystkim murom, które ją otaczają, przeciw wszystkim miastom Judy.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
Ja sam wezwę wszystkie rody królestw północnych - wyrocznia PANA. Przyjdą i ustawią swoje trony u wejścia do bram Jerozolimy, wokół otaczających ją murów i wokół wszystkich miast Judy.
Przekład literacki
Biblia Poznańska
Bo oto przywołuję wszystkie (plemiona) królestw północnych. To wyrok Jahwe. I przybędą; każde z nich ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalem, przeciw wszystkim jego murom wokoło i przeciw wszystkim miastom Judy.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
Томуто ось Я скликаю всі царства з півночі землі, говорить Господь, і прийдуть і поставлять кожний свій престіл при перддверях брам Єрусалиму і на всі його стіни довкруги і на всі міста Юди.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Bo oto zwołam wszystkie rody królestw Północy – mówi WIEKUISTY, więc przyjdą oraz ustawią, każdy swój tron, u wejścia do bram Jeruszalaim, i dokoła, przy wszystkich jej murach oraz przy wszystkich miastach Judy.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata
Bo ʼoto ja wzywam wszystkie rodziny królestw północyʼ – brzmi wypowiedź Jehowy; ʼi przybędą, i każdy z nich umieści swój tron u wejścia do bram, Jerozolimy i naprzeciw wszystkich jej murów dookoła, i naprzeciw wszystkich miast Judy.