Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
EIB Przekład literacki wyd. 1
Nadciągającą powodzią, כ zagładą zniszczy jej[5] miejsce, a swoich wrogów będzie ścigał ciemnością.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Ale gwałtowną powodzią zniszczy jej miejsce, ciemność będzie ścigała jego wrogów.
Przekład literacki
Biblia Gdańska
Przetoż powodzią prędką koniec uczyni miejscu jego, a nieprzyjaciół Bożych ciemności gonić będą.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka
I w powodzi przemijającej dokonanie uczyni miejsca jego, a nieprzyjaciele jego ciemności przeszladować będą.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia wyd. 5
nawet w czasie potopu. Zniszczy On jej miejsce. I wrogów swoich będzie ścigał ciemnością.
Przekład literacki
Biblia Warszawska
Przeprowadza ich przez wezbrane fale. Lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna wyd. 1
Ześle wezbraną powódź, Kaf by dokonać zagłady, a swoich nieprzyjaciół będzie ścigał ciemnością.
Przekład literacki
Biblia Paulistów
lecz wrogów swoich zatraca w powodzi, a nieprzyjaciół pogrąża w ciemnościach.
Przekład literacki
Biblia Poznańska wyd. 1
gdy szaleje fala. Swym przeciwnikom gotuje zagładę, swych nieprzyjaciół zapędza w ciemności.
Przekład literacki
Біблія. Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка
І в потопі Він зробить кінець ходу тим, що повстають, і його ворогів переслідуватиме темрява.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska
Lecz wzbierającą falą sprowadza kres tamtemu miejscu, a Swoich wrogów ściga ciemnością!
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata wyd. 1
A przewalającą się powodzią dokona całkowitej zagłady jej miejsca, jego nieprzyjaciół zaś będzie ścigać ciemność.